Orange

Witaj w Orange

Wybierz odpowiednią kategorię dla siebie:

Strona główna Orange.pl

Rekomendowane dla Ciebie

Internet domowy

Wypróbuj 
światłowód

To Ty decydujesz, jak długo będzie trwać umowa

Sprawdź

Oferta dla obecnych Klientów

Przedłuż umowę na internet domowy

Sprawdź

Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK 1/2020. Decyzja prawomocna.

Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK 1/2020. Decyzja prawomocna.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji z dnia 3 stycznia 2020 r. nr DOZIK 1/2020 uznał postanowienie wzorca umowy stosowane przez Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, o treści: „Rozszerzenie dostępnych technologii lub zastąpienie dotychczasowej technologii inną, co najmniej równoważną, nie wpływa na zakres praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy” – postanowienie zawarte w następujących wzorcach umów:

 • - Regulaminie oferty „Orange FreeNet” obowiązującym od 21 lipca 2016 r. do odwołania,
 • - Regulaminie oferty „Orange FreeNet” obowiązującym od 6 grudnia 2016 r. do odwołania,
 • - Regulaminie oferty „Orange FreeNet” obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. do odwołania,
 • - Regulaminie oferty „Orange FreeNet” obowiązującym od 13 stycznia 2017 r. do odwołania,
 • - Regulaminie oferty „Orange FreeNet” obowiązującym od 23 czerwca 2017 r. do odwołania,
 • - Regulaminie oferty „Internet LTE dla domu” obowiązującym od 21 lipca 2016 r. do odwołania,
 • - Regulaminie oferty „Internet LTE dla domu” obowiązującym od 19 sierpnia 2016 r. do odwołania,
 • - Regulaminie oferty „Internet LTE dla domu” obowiązującym od 6 grudnia 2016 r. do odwołania,
 • - Regulaminie oferty „Internet LTE dla domu” obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. do odwołania,
 • - Regulaminie oferty „Internet LTE dla domu” obowiązującym od 23 czerwca 2017 r. do odwołania,
 • - Regulaminie „Orange Love Internet 4G/Telefon komórkowy” obowiązującym od 30 stycznia 2017 r. do odwołania,
 • - Regulaminie „Orange Love Internet 4G/Telefon komórkowy” obowiązującym od 15 czerwca 2017 r. do odwołania,
 • - Regulaminie „Orange Love Internet 4G/Telefon komórkowy” obowiązującym od 23 czerwca 2017 r. do odwołania,
 • - Regulaminie „Orange Love Internet 4G/Telefon komórkowy” (obowiązującym w odniesieniu do umów lub aneksów do umowy zawieranych od 24 sierpnia 2017 r.),
 • - Regulaminie „Orange Love Internet 4G/Telefon komórkowy” (obowiązującym w odniesieniu do umów lub aneksów do umowy zawieranych od 16 marca 2018 r.),
 • - Regulaminie „Orange Love Internet 4G/Telefon komórkowy” (obowiązującym w odniesieniu do umów lub aneksów do umowy zawieranych od 21 maja 2018 r.),
 • - Regulaminie „Orange Love Internet 4G/Telefon komórkowy” (obowiązującym w odniesieniu do umów lub aneksów do umowy zawieranych od 26 lipca 2018 r.)

za niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu art. 3851 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.), co stanowi naruszenie art. 23a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, i zakazał ich wykorzystywania.

Postanowienie to jest zatem bezskuteczne wobec konsumentów, co oznacza, że przedsiębiorca nie może się na nie powoływać i kształtować na jego podstawie stosunku umownego z konsumentem.

Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK 1/2020. Decyzja prawomocna.

Na skróty
 • Przedłużam umowę
 • Przenoszę numer
 • Sprawdź zasięg
Orange Polska
© 2020 Orange Polska S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 • Nasz profil na Facebook
 • Nasz profil na Instagram
 • Nasz profil na LinkedIN
 • Nasz profil na YouTube
 • Nasz profil na Twitter