Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

Dane osobowe, które przekazujemy różnym podmiotom stanowią jedną z cenniejszych wartości dla każdego z nas. Każdy człowiek ma prawo do prywatności, sfery chronionej przepisami prawa.

Dane osobowe, które przekazujemy różnym podmiotom stanowią jedną z cenniejszych wartości dla każdego z nas. Każdy człowiek ma prawo do prywatności, sfery chronionej przepisami prawa.

Ochrona danych osobowych od zawsze jest naszym priorytetem, stanowi istotny element naszej wiarygodności, zaufania klientów. Aby zapewnić naszym klientom najwyższy poziom ochrony, obok stosowania przepisów prawa, wdrożyliśmy certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty na międzynarodowych normach ISO/IEC 27001:2014 (informacje o normie otwierają się w nowym oknie) oraz ISO/IEC 27018:2014 (informacje o normie otwierają się w nowym oknie)

Przez obserwowany zwłaszcza w ostatnim czasie rozwój technologii informacyjnych: sieci komputerowych, internetu i telefonii komórkowej oraz cloud computingu itp. wzrosło znaczenie ochrony danych osobowych, doprowadzając do zmian w przepisach prawa. W związku z tym, od 25 maja 2018r. stosowane jest Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, tzw. "RODO".

Zobacz więcej

Przez obserwowany zwłaszcza w ostatnim czasie rozwój technologii informacyjnych: sieci komputerowych, internetu i telefonii komórkowej oraz cloud computingu itp. wzrosło znaczenie ochrony danych osobowych, doprowadzając do zmian w przepisach prawa. W związku z tym, od 25 maja 2018r. stosowane będzie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, tzw. "RODO".

Co to jest RODO?

Co to jest RODO?

RODO (ang. GDPR) to inaczej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy będą stosowane od 25 maja 2018 r.

RODO w sposób bezpośredni i kompleksowy reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i  wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów.

Ważne! W związku z RODO nie musisz się dodatkowo kontaktować z nami, wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.

Kluczowe zasady RODO

Kluczowe zasady RODO

Informacje o przetwarzaniu danych przez Orange

Informacje o przetwarzaniu danych przez Orange

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu koniecznym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. d rozporządzenia 2016/670 (RODO), poprzez doręczenie komunikatu informującego o sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu bądź zdrowiu, na żądanie dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Jeśli wyrazisz na to zgodę możemy przetwarzać Twoje dane celem przedstawienia Ci dopasowanej oferty naszej i naszych partnerów – więcej dowiesz się na stronie z informacjami o przetwarzaniu danych przez Orange (odnośnik otwiera się w nowym oknie).

Zasady administracji danymi w Orange

Zasady administracji danymi w Orange

Uprawnienia

Partnerzy Marketingowi Orange

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Państwa dane mogą być przekazywane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) w sposób przewidziany prawem:

Kopię ww. zabezpieczeń mogą Państwo od nas otrzymać na życzenie.

Dane kontaktowe

W sprawie Twoich danych skontaktuj się z nami w sposób opisany na stronie:

https://www.orange.pl/view/kontakt