Dom

Zmień sprzedawcę
energii na Orange

Przekonaj się, ile zyskasz

Zamów

Wybierz ile chcesz zyskać,
przechodząc do Orange Energia

0 zł/kWh przez pierwsze 3 miesiące

Gwarancja bezpiecznej ceny

Od 4-ego miesiąca do końca umowy

Gwarantujemy, że cena za 1 kWh nie będzie wyższa od obecnej stawki Twojego „Sprzedawcy z urzędu” (czyli: Energa Obrót S.A., Enea S.A., Tauron Sprzedaż sp. z o.o., PGE Obrót S.A. lub Innogy Polska S.A.)

0 zł/mies.

dla klientów Orange brak opłaty miesięcznej przez cały okres umowy.

Zamów Zadzwoń

Zgodnie z regulaminem oferty z 29.09.2017 r. ... Rozwiń

150 zł na telefon w Orange

Gwarancja bezpiecznej ceny

Przez cały okres umowy

Gwarantujemy, że cena za 1 kWh nie będzie wyższa od obecnej stawki Twojego „Sprzedawcy z urzędu” (czyli: Energa Obrót S.A., Enea S.A., Tauron Sprzedaż sp. z o.o., PGE Obrót S.A. lub Innogy Polska S.A.)

0 zł/mies.

dla klientów Orange brak opłaty miesięcznej przez cały okres umowy.

Aby skorzystać z oferty, spotkaj się z doradcą w salonie

Mapa salonów

Zgodnie z regulaminem oferty z 15.11.2017 r. ... Rozwiń

Zyskaj nawet 480 zł na rachunkach za energię
w promocji Darmowe pakiety na energię od Orange

Pakiet powitalny

Nawet 120 zł na opłacenie rachunku za energię elektryczną

Rabat Orange

Nawet 360 zł w drugim i trzecim roku na rachunkach za energię elektryczną

0  zł/mies.

Brak opłaty miesięcznej

Pakiet powitalny

Nawet 120 zł na opłacenie rachunku za energię elektryczną

360 zł

Rabat Orange

Nawet 360 zł w drugim i trzecim roku na rachunkach za energię elektryczną

0  zł/mies.

Brak opłaty miesięcznej

Zestawienie korzyści

Umowa na 48 miesięcy

 

Nazwa Pakietu
roczne zużycie energii w MWh

1 MWh

Pakiet 240
1-3999 MWh

Pakiet 480
> 4 MWh

Pakiet powitalny

Nie dotyczy

60 zł brutto

120 zł brutto

360 zł

Rabat Orange

Nie dotyczy

180 zł brutto
5 zł/mies.

360 zł brutto
10 zł/mies.

Nazwa Pakietu
roczne zużycie energii w MWh

Pakiet powitalny

Rabat Orange

1 MWh

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Pakiet 240
1-3999 MWh

60 zł brutto

180 zł brutto 5 zł/mies.

Pakiet 480
>4 MWh

180 zł brutto

360 zł brutto 10 zł/mies.

Zgodnie z Regulaminem oferty promocyjnej ... Rozwiń

Zgodnie z regulaminem oferty promocyjnej ... Rozwiń

Na czym polega „gwarancja bezpiecznej ceny”?

Gwarancja bezpiecznej ceny oznacza, że stawka za 1 KWh w okresie wynikającym z warunków oferty będzie nie będzie wyższa od stawki za 1 kWh jaką Klient zapłaciłby pozostając u swojego Sprzedawcy energii z urzędu (Taryfa sprzedawcy).

Jakie stawki za kWh obowiązują w ramach oferty promocyjnej „Prąd za darmo przez 3 miesiące od Orange”?

Klient korzystający z oferty „Prąd za darmo przez 3 miesiące od Orange” przez pierwsze 3 miesiące umowy nie ponosi kosztów pobranej energii czynnej (zgodnie z regulaminem oferty promocyjnej). Począwszy od 4-ego miesiąca umowy pobrana energia czynna jest rozliczana wg. stawek za 1 kWh nie wyższych od stawki jaką Klient zapłaciłby pozostając u swojego Sprzedawcy energii z urzędu (Taryfa sprzedawcy). Wysokość stawek za 1 kWh stosowanych w ramach ww. oferty przedstawia poniższa tabela (kwoty netto).

Taryfa / Sprzedawca z urzędu G11 G12 G12w
Cała doba dzień noc dzień noc i weekend
Enea S.A. 0,2432 0,3042 0,1407 0,3492 0,1464
Energia Obrót S.A. 0,2422 0,2823 0,1830 0,2954 0,1921
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. 0,2445 0,3015 0,1556 0,3220 0,1556
PGE Obrót S.A. 0,2430 0,2769 0,1768 0,2862 0,2034
Innogy Obrót S.A. 0,2762 0,2928 0,2592 n/d n/d

Jakie stawki za kWh obowiązują w ramach oferty promocyjnej „150 zł na telefon od Orange Energia”?

W przypadku Klienta korzystającego z oferty „150 zł na telefon od Orange Energia” pobrana energia czynna jest rozliczana wg. stawek za 1 kWh nie wyższych od stawki jaką Klient zapłaciłby pozostając u swojego Sprzedawcy energii z urzędu (Taryfa sprzedawcy). Wysokość stawek za 1 kWh stosowanych w ramach ww. oferty przedstawia poniższa tabela (kwoty netto).

Taryfa / Sprzedawca z urzędu G11 G12 G12w
Cała doba dzień noc dzień noc i weekend
Enea S.A. 0,2432 0,3042 0,1407 0,3492 0,1464
Energia Obrót S.A. 0,2422 0,2823 0,1830 0,2954 0,1921
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. 0,2445 0,3015 0,1556 0,3220 0,1556
PGE Obrót S.A. 0,2430 0,2769 0,1768 0,2862 0,2034
Innogy Obrót S.A. 0,2762 0,2928 0,2592 n/d n/d

Kim są „sprzedawcy energii z urzędu”?

Sprzedawcy z urzędu to najwięksi sprzedawcy energii w kraju (Energa Obrót S.A., Enea S.A., Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., PGE Obrót S.A., Innogy Polska S.A.), których taryfy zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki. Taryfy te obowiązują w danym roku kalendarzowym, i są publikowane na stronie Urzędu Regulacji Energetyki (www.ure.gov.pl). Zasięg terytorialny poszczególnych sprzedawców z urzędu pokrywa się obszarami działania poszczególnych Operatorów Systemu Dystrybucji (OSD), więcej informacji dotyczących OSD znajdziesz tutaj

Wystarczy mieć fakturę rozliczeniową za energię od dotychczasowego Sprzedawcy i złożyć zamówienie:
W salonie Orange,
na infolinii 801234567
wypełnić formularz na stronie www.orange.pl/energia
Jeśli skorzystasz z umowy kompleksowej będziesz otrzymywał/-a jedną fakturę uwzględniającą opłaty za dystrybucję i zużytą energię. Umowa kompleksowa dostępna jest wyłącznie dla klientów Indywidualnych. Jeśli skorzystasz z umowy sprzedażowej będziesz otrzymywał/-a dwie faktury: jedną za dystrybucję od obecnego OSD i drugą za sprzedaż energii od Orange.
W takim przypadku najpierw należy dokonać zmiany odbiorcy energii u obecnego Sprzedawcy i już po otrzymaniu pierwszej faktury po zmianie złożyć zamówienie w Orange.
Energię od Orange możesz zamówić na Infolinii 801234567 lub wypełnić formularz na stronie www.orange.pl/energia , a Doradca skontaktuje się z Tobą i ustali szczegóły zamawianej oferty. Wszystkie dokumenty wymagające podpisania oraz cenniki i regulaminy zostaną dostarczone za pośrednictwem kuriera.
Jeśli obecnie masz energię u innego Sprzedawcy, to umowa z Orange musi być zawarta z tym samym odbiorcą/ami. Już, jako Klient Orange będziesz miał możliwość dokonania zmiany odbiorcy.
Na ten moment możliwe jest podpisanie umowy z Orange tylko dla lokalizacji z istniejącym aktywnym licznikiem. Umowa na budowę przyłącza energetycznego nie jest obecnie świadczona.
Na ten moment możliwe jest podpisanie umowy tylko dla budynków posiadających adres administracyjny. Jeśli więc garaż (domek letniskowy) posiada pełen adres administracyjny: ulica, nr lokalu – sprzedaż OE jest możliwa.
Po podpisaniu wszystkich dokumentów i zakończeniu formalności z obecnym Sprzedawca i OSD na podany przez Ciebie nr telefonu /adres e-mail zostanie wysłana informacja z datą rozpoczęcia dostarczania energii przez Orange.
Potrzebne informacje są na fakturze: nazwa Sprzedawcy, nazwa OSD, grupa taryfowa, nr PPE i nr licznika, wielkość zużycia, itp. Warto także sprawdzić, na jaki czas jest zawarta umowa z obecnym Sprzedawcą i okres jej wypowiedzenia, by bezproblemowo skorzystać z oferty energii od Orange.
W każdej chwili można skorzystać z oferty od Orange. Warto jednak sprawdzić u obecnego Sprzedawcy czy wcześniejsze zerwanie umowy nie wiąże się z karą umowną. Jeśli Klient chce zapłacić taką karę, to może przejść do Orange bez oczekiwania na zakończenie dotychczasowej umowy. Czy mogę wycofać się z umowy z Orange, bo dotychczasowy operator naliczył mi karę za zerwanie umowy?
Jeśli podpisanie umowy nastąpiło poza lokalem Orange i nie minęło 14 dni, Klientowi Indywidualnemu przysługuje odstąpienie od umowy. Uwaga, umowa kompleksowa z pełnomocnictwem udzielonym Orange przez Klienta, nie jest umową zawartą na odległość ani poza lokalem przedsiębiorstwa i odstąpienie jej nie dotyczy. W innym przypadku po podpisaniu umowy możliwa jest rezygnacja z usługi z zachowaniem regulaminowego okresu wypowiedzenia. Złożenie rezygnacji może wiązać się z naliczeniem kar umownych za wcześniejsze zerwanie umowy.
Dla energii odstąpienie przysługuje Klientowi tylko w przypadku fizycznego podpisania umowy poza lokalem Orange i dotyczy tylko umowy sprzedażowej i umowy kompleksowej bez pełnomocnictwa dla Orange. Umowa kompleksowa z pełnomocnictwem (udzielonym Orange przez Klienta do jej podpisania w imieniu Klienta) nie jest umową zawarta na odległość ani poza lokalem przedsiębiorstwa i odstąpienie jej nie dotyczy.
Umowa kompleksowa to umowa na podstawie, której Klient otrzymuje jedną fakturę za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. Pełnomocnictwo dla Orange pozwala na reprezentowaniu Klienta podczas zmiany sprzedawcy z podpisaniem umowy w jego imieniu włącznie. Dzięki temu dopełniamy za Ciebie wszelkich formalności.
Na ten moment Klient otrzyma 2 odrębne rachunki za te usługi.
Nie. Zmiana Operatora Sieci Dystrybucyjnej energii elektrycznej nie jest możliwa.
Nie. Za jakość dostaw energii elektryczne odpowiedzialny jest Dystrybutor energii elektrycznej.
Proces zmiany sprzedawcy uzależniony jest od okresu wypowiedzenia oraz zobowiązania lojalnościowego, które wiążą klienta z obecnym sprzedawcą energii elektrycznej.
Nie. Zmiana sprzedawcy energii nie wymaga zmiany licznika.
Nie. Formalności związane ze zmianą sprzedawcy leżą po stronie nowego Sprzedawcy i są realizowane na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
Zgodnie z podaną w zamówieniu formową kontaktu Klienci zostają poinformowani o etapach realizacji zamówienia odpowiednią notyfikacją (sms/email).
Po przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy otrzymasz informację z potwierdzoną datą przełączenia do Orange Polska S.A., zgodnie z wybraną w zamówieniu formą kontaktu (sms/email).
Nie. Nie ponosisz kosztów związanych z procesem zmiany sprzedawcy.
Wszystkie faktury wystawiamy raz w miesiącu między 10 a 20 dniem, a następnie przekazujemy do operatora pocztowego, który dostarcza dokument zazwyczaj na czwarty dzień roboczy po dniu nadania przesyłki.
Odczyt można zgłosić w każdym czasie. Najlepiej zrobić to pod koniec miesiąca, najpóźniej do 2. dnia kolejnego miesiąca, wówczas zostanie on uwzględniony już na najbliższej fakturze. Pamiętaj, że Twój odczyt może nie zostać uwzględniony w rozliczeniu w przypadku, gdy operator systemu dystrybucyjnego (OSD) w tym samym czasie przekaże nam rzeczywiste dane pomiarowe (fizyczny odczyt z licznika). Dane te są uwzględniane w rozliczeniu w pierwszej kolejności. Odczyty własne można zgłaszać pod adresem www.orange.pl/licznik.
Jeżeli, zawierając z nami umowę, nie udzieliłeś nam pełnomocnictwa na zmianę sprzedawcy, to będziesz otrzymywać dwie faktury. Pierwszą otrzymasz od Orange za zużytą energię, a drugą od OSD za jej dystrybucję.

Wszystkie faktury, korekty oraz odsetki i noty są generowane w procesie fakturowania i wysyłane w jednej kopercie.
Usługa e-faktury jest aktualnie niedostępna, ale pracujemy nad szybkim jej uruchomieniem.
W celu otrzymania duplikatu faktury, wyślij maila na adres energia@orange.com lub skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta - infolinia 510-100-100.
Nr rachunku bankowego do wpłat znajdziesz na pierwszej stronie faktury. Jest to Twój indywidualny numer konta. Dokonując przelewu należy podać nr faktury, w przeciwnym razie płatność rozliczy najstarsze zobowiązanie. Jeżeli nie masz faktury, wyślij maila na adres energia@orange.com lub skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta - infolinia 510-100-100.
Opłata przejściowa – opłata miesięczna, która jest formą rekompensaty dla producentów energii za likwidację kontraktów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.
Opłata OZE – jest związana z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych, obowiązuje od 1.07.2016 r. na podstawie zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478. ze zm.).
Szacunkowy wykres zużycia energii prezentowany jest tylko na fakturach rzeczywistych i rozliczeniowych, czyli wystawianych na podstawie rzeczywistych odczytów (sytuacja nie dotyczy prognozowanego zużycia i faktur prognozowych). Są one jedynie poglądowe i na ich podstawie nie można składać reklamacji.
Nadpłata rozliczy kolejną fakturę, a opłacając ją możesz pomniejszyć wartość wpłaty o wysokość nadpłaty. Możesz również złożyć dyspozycję przeksięgowania nadpłaty podając jej wysokość, numer klienta oraz wskazać numer Klienta, na który ma zostać przeksięgowana nadpłata. Możesz ewentualnie złożyć dyspozycję zwrotu nadpłaty podając jej wysokość, numer klienta oraz wskazać adres lub numer konta bankowego, na który ma zostać zwrócona.
Sytuacja jest prawidłowa, jeśli Twój okres rozliczeniowy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest kilku miesięczny. Jak tylko OSD dostarczy odczyt rzeczywisty otrzymasz fakturę rozliczeniową, która uwzględni faktury prognozowe.
Podstawą do wystawienia faktury są dane zużyciowe od Operatora Systemów Dystrybucyjnych (OSD). Jeżeli OSD nie dokona rzeczywistego odczytu licznika, to przekazuje prognozowane zużycie, wyliczone na podstawie średniego rocznego zużycia zadeklarowanego w umowie sprzedaży energii. Jeżeli otrzymamy odczyt rzeczywisty, skoryguje on wystawione prognozy. W celu obniżenia wysokości faktur prognozowych można skorzystać z przysługującego prawa do zgłaszania odczytów własnych, które możesz podawać pod adresem www.orange.pl/licznik. Jeżeli zdecydujesz się na tę formę rozliczania, najlepiej zrobić to pod koniec miesiąca, najpóźniej do 2. dnia kolejnego miesiąca, wówczas zostanie on uwzględniony już na najbliższej fakturze.
Jest to faktura wystawiana na podstawie odczytu rzeczywistego otrzymanego od Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) za wskazany okres od dnia do dnia z ilością zużytych kWh. Będzie w niej widoczna sekcja Odliczenie prognoz, w której rozliczane są wcześniej wystawione faktury prognozowe.
Jest to faktura wystawiana na podstawie odczytów szacunkowych (danych historycznych, deklarowanego zużycia lub odczytów własnych) - w miesiącach, w których Operatora Systemów Dystrybucyjnych (OSD) nie dokonuje odczytów Twojego licznika.
Jest to faktura wystawiana na podstawie danych otrzymanych od Operatora Systemów Dystrybucyjnych (OSD), gdy wcześniej nie było wystawianych faktur prognozowych. Dotyczy głównie Klientów z miesięcznym cyklem odczytowym, którzy nie otrzymali wcześniej faktury prognozowej.
Po przejściu do Orange bez zmian pozostaje częstotliwość odczytów dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), ale można skorzystać z przysługującego prawa do zgłaszania odczytów własnych, które możesz podawać pod adresem www.orange.pl/licznik. Jeżeli zdecydujesz się na tę formę rozliczania, najlepiej zrobić to pod koniec miesiąca, najpóźniej do 2. dnia kolejnego miesiąca, wówczas zostanie on uwzględniony już na najbliższej fakturze.
Prawdopodobnie tak, ponieważ w ORANGE wystawiamy i wysyłamy faktury co miesiąc, w większości przypadków będzie to faktura prognozowa, a po otrzymaniu odczytu rzeczywistego od Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) wystawimy fakturę rozliczeniową (zwykle raz na kilka miesięcy zgodnie z cyklem rozliczeniowym).
Po zmianie sprzedawcy okres rozliczenia, czyli odczytanie stanów licznika przez dystrybutora nie ulega zmianie.
Obecnie rachunek możesz opłacić w banku: przelewem lub gotówką. Możliwa jest również płatność na poczcie lub w kasach obsługiwanych przez sieci: VIA Moje Rachunki i Paytel, wykorzystując dowód wpłaty zamieszczony przy fakturze. Usługa polecenia zapłaty jest aktualnie niedostępne, ale pracujemy nad jej uruchomieniem.
Jeśli posiadasz umowę sprzedażową w tym celu skontaktuj się z Twoim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD). w przypadku umowy kompleksowej z naszym Biurem Obsługi Klienta - infolinia 510-100-100 lub wyślij maila na adres energia@orange.com. Zmiana cyklu odczytowego wiąże się ze zmianą opłaty dystrybucyjnej.
Stan licznika, z którym przejdziesz do Orange, będzie widoczny na 1 fakturze rozliczeniowej od Orange Energia – termin otrzymania faktury rozliczeniowej zależy od okresu rozliczeniowego u danego OSD.
Tak, możesz w łatwy sposób zmienić taryfę na korzystniejszą dla Ciebie, wystarczy że prześlesz do nas wniosek (link) na jeden ze sposobów:

mailem jako skan na adres energia@orange.com

pisemnie na adres Orange Energia
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice
pismo możesz też zostawić w Naszym salonie
Zmian tych dokonasz szybko składając wniosek na jeden ze sposobów:

mailem jako skan na adres energia@orange.com

pisemnie na adres
Orange Energia
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice
pismo możesz też zostawić w Naszym salonie
Usuwanie awarii i uszkodzeń leży w zakresie obowiązków właściciela sieci, czyli Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Orange Polska nie ma prawa ingerować w stan sieci, której nie jest właścicielem, a wszelkie awarie w szczególności te, mogące stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia, należy kierować: Na obszarze RWE Stoen Operator Sp. z o.o. (Warszawa ) pod numer infolinii 22 821-31-31 Na terenie pozostałych sieci dystrybucyjnych (PGE Dystrybucja S.A, Tauron Dystrybucja S.A, Enea Operator Sp. z o.o., Energa Operator S.A) pod numerem alarmowym Pogotowia Energetycznego 991. Opłata za połączenia telefoniczne zgodsna jest z cennikiem operatora.
Po przejściu do Orange bez zmian pozostaje częstotliwość odczytów dokonywanych przez Dystrybutora. Jest także możliwość samodzielnego podania stanu licznika na formularzu na stronie www.orange.pl/licznik.
Oczywiście, w celu dokonania zmiany zapraszamy oboje Państwa do salonu by podpisać specjalny wniosek. Umowa na nowego Odbiorcę zostanie wysłana kurierem.

Awarie sieci energetycznej 991 dla Klientów PGE, Energa, Enea, Tauron 22 821 31 31 dla Klientów innogy Polska
(koszt połączenia zgodny z Cennikiem Operatora)

Biuro Obsługi Klienta infolinia 510-100-100
(koszt połączenia zgodny z Cennikiem Operatora)

Jeśli masz pytania napisz do nas na

energia@orange.com

Formularz
odczytu własnego

Wypełnij dane
Teraz bez zbędnych formalności możesz samodzielnie i bez dodatkowych opłat dokonać odczytu stanu zużycia energii w Twoim domu. My na podstawie przekazanych przez Ciebie danych wystawimy Ci fakturę*.
*faktura wystawiona na podstawie odczytu własnego jest fakturą prognozową. Rozliczenie rzeczywiste następuje na koniec okresu rozliczeniowego, na podstawie odczytów dokonywanych przez Operatora Systemy Dystrybucyjnego (OSD).

Jak czytać fakturę
za Orange Energię

Sprawdź

Regulaminy

Cenniki

Ogólne warunki umów

Inne dokumenty

Jak zamówić?

Zadzwoń pod numer 801, 234, 567, i zamów (opłata według cennika operatora)

Zadzwoń pod numer 801, 234, 567, i zamów (opłata według cennika operatora)