Dom

Twój dom pełen
dobrej energii

Zmień sprzedawcę energii i przekonaj się ile zyskasz.
Wystarczy kilka minut. Formalności załatwimy za Ciebie.

Oblicz, ile zaoszczędzisz

Wybierz ile chcesz zyskać,
przechodząc do Orange Energia

0 zł/kWh przez pierwsze 3 miesiące

Gwarancja bezpiecznej ceny

Od 4-ego miesiąca do końca umowy

Gwarantujemy, że cena za 1 kWh nie będzie wyższa od obecnej stawki Twojego „Sprzedawcy z urzędu” (czyli: Energa Obrót S.A., Enea S.A., Tauron Sprzedaż sp. z o.o., PGE Obrót S.A. lub Innogy Polska S.A.)

0 zł/mies.

dla klientów Orange brak opłaty miesięcznej przez cały okres umowy.

Oblicz, ile zaoszczędzisz Zadzwoń

Zgodnie z regulaminem oferty z 29.09.2017 r. ... Rozwiń

I Oferta” 200 zł na energię z gwarancją stałej ceny od Orange”
W ramach oferty zyskujesz:
 • energię o wartości 200 zł (zgodnie z właściwym cennikiem Orange) do wykorzystania w ciągu trzech pierwszych miesięcy dostaw energii
 • gwarancję stałej ceny za energię przez 4 lata
 • zwolnienie z opłaty miesięcznej dla Klientów Orange
 • brak opłaty aktywacyjnej

a) Czy aby skorzystać z oferty „200zł na energię z gwarancją stałej ceny od Orange’ trzeba przedstawić konsultantowi Orange kartę „200zł na energię”?

Nie ma takiej potrzeby, karta 200zl na energię jest zaproszeniem do oferty „200zł na energię z gwarancją stałej ceny od Orange”, ale jej posiadanie/okazanie nie jest wymagane, aby móc skorzystać z oferty.


b) Czy po skorzystaniu z oferty środki z karty „doładują” mój rachunek w Orange Energia?

W uproszczeniu tak można to opisać, choć nie będzie to zasilenie konta w dosłownym tego słowa znaczeniu - jak to ma miejsce w ofertach telefonii „na kartę”. Karta „200zł na energię” nie jest kuponem doładowującym, nie są do niej przypisane żadne środki finansowe, Klient, który skorzysta z oferty „200zł na energię z gwarancją stałej ceny od Orange” otrzyma natomiast upust o wartości 200zł brutto, o jaki zostanie pomniejszona jego należność za energię elektryczną pobraną w okresie pierwszych trzech miesięcy dostaw (dotyczy energii czynnej, nie dotyczy opłat za dystrybucję). Przyznanie upustu odbywa się automatycznie na podstawie wybranej przy składaniu wniosku oferty promocyjnej.


c) Co mam zrobić z kartą po skorzystaniu z oferty?

Kartę można przekazać bliskiej osobie (rodzina/ znajomi), która jest zainteresowana oszczędnościami na kosztach energii. Należy pamiętać, że proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej trwa średnio 2 miesiące, dlatego wniosek o zmianę sprzedawcy energii można złożyć w Orange już 2 m-ce przed wygaśnięciem umowy lojalnościowej z obecnym sprzedawcą. Informację o posiadanej umowie lojalnościowej i okresie jej wypowiedzenia należy przekazać doradcy Orange przed wypełnieniem Wniosku o zmianę sprzedawcy na Orange.


d) Czy w ramach oferty są naliczane opłaty handlowe /miesięczne za sprzedaż energii elektrycznej?

Zgodnie z regulaminem oferty „200zł na energię z gwarancją stałej ceny od Orange” klienci usług telekomunikacyjnych Orange są zwolnieni z opłaty miesięcznej przez 4 lata dostaw energii. Klientom, którzy między 13 a 48 miesiącem dostaw energii nie będą przez cały ten okres korzystać z usług telekomunikacyjnych Orange, zostanie naliczona oplata handlowa w wysokości 4,90 zł za każdy miesiąc, w którym nie korzystali z usług telekomunikacyjnych Orange.


e) Dlaczego w ofercie „200zł na energię z gwarancją stałej ceny od Orange” trzeba podpisać umowę na 4 lata?

Elementem oferty oprócz upustu 200zł na start i najniższej ceny za 1 kWh jest gwarancja utrzymania tej ceny przez okres 4 lat od rozpoczęcia dostaw. Ze względów formalnych okres gwarancji ceny nie może być dłuższy od okresu, na który została zawarta umowa, dlatego też umowy są zawierane na 4 lata, przy czym okres lojalnościowy dla tej oferty wynosi standardowo 2 lata. To oznacza, że jest możliwość rozwiązania umowy bez konsekwencji po upływie 2 lat,II Oferta „Darmowe pakiety na energię od Orange II” oraz Darmowe pakiety na energię od Orange III
Obecnie dostępne są dwa warianty oferty z pakietami,
 • Wariant umowy na 48 miesięcy - promocja „Darmowe pakiety na energię od Orange III”
 • Wariant umowy na 36 miesięcy - promocja „Darmowe pakiety na energię od Orange II”


W ramach oferty „ Darmowe Pakiety II” zyskujesz:
 • pakiet korzyści na rachunkach za energię elektryczną nawet do 360 zł w ciągu 36 miesięcy złożony z:
  - jednorazowego Pakietu Powitalnego nawet 120zł na opłacanie rachunku za energię elektryczną w ciągu 1-ego roku umowy
  - Rabatu Orange o wartości nawet 120zł rocznie do końca umowy lojalnościowej, jeśli jesteś Klientem Orange
 • zwolnienie z opłaty miesięcznej dla Klientów Orange


W ramach oferty „ Darmowe Pakiety III” zyskujesz:
 • pakiet korzyści na rachunkach za energię elektryczną nawet do 460 zł w ciągu 48 miesięcy złożony z:
  jednorazowego Pakietu Powitalnego nawet 120zł na opłacanie rachunku za energię elektryczną w ciągu 1-ego roku umowy
  - Rabatu Orange o wartości nawet 120 zł rocznie do końca umowy lojalnościowej,, jeśli jesteś Klientem Orange
 • zwolnienie z opłaty miesięcznej dla Klientów Orange
 • zwolnienie opłaty aktywacyjnej 19,90 zł


Roczne zużycie energii Umowa lojalnościowa zużycie energii Pakiet Powitalny Rabat Orange Całkowita oszczędność (z rabatem Orange)
0 – 0,999 MWh * 36 lub 48 miesięcy * Nie dotyczy
1 – 3,999 MWh 48 miesięcy 1 60 zł 36 x 5 zł/ mies. 240 zł
36 miesięcy 2 24 x 5 zł/ mies. 180 zł
>4 MWh 48 miesięcy 1 120 zł 36 x 10 zł/ mies. 480 zł
36 miesięcy 2 24 x 10 zł/ mies. 360 zł
1 Oferta „Darmowe pakiety na energię od Orange III”
2 Oferta „Darmowe pakiety na energię od Orange II”.
Wszystkie podane kwoty mają wartość brutto


a) Czym jest Pakiet Powitalny?

Pakiet Powitalny to jednorazowy upust o jaki pomniejszony zostanie Rachunek za wykorzystaną energię czynną w pierwszym roku obowiązywania umowy. Wartość Pakietu Powitalnego uzależniona jest od wielkości średniego rocznego zużycia energii weryfikowanego na podstawie faktury wystawionej w ciągu ostatnich 6 miesięcy przez poprzedniego sprzedawcę. Warunkiem uzyskania Pakietu Powitalnego przez klientów jest zużycie na poziomie, co najmniej 1 MWh rocznie. Szczegóły znajdują się w Regulaminie.


b) Czym jest Rabat Orange?

Rabat Orange to stały upust, o jaki pomniejszone zostaną Rachunki za wykorzystaną energię czynną. Rabat jest naliczany, co miesiąc w drugim ( trzecim dla umowy 36-miesięcznej i czwartym dla umowy 48- miesięcznej) roku obowiązywania umowy. Warunkiem uzyskania Rabatu Orange przez klientów jest:
- zużycie na poziomie, co najmniej 1 MWh rocznie
- korzystanie, z co najmniej, co najmniej jednej usługi Orange na podstawie odrębnej pisemnej umowy i brak zaległości płatniczych z tytułu tych umów

Wystarczy mieć fakturę rozliczeniową za energię od dotychczasowego Sprzedawcy i złożyć zamówienie:
W salonie Orange,
na infolinii 801234567
wypełnić formularz na stronie www.orange.pl/energia
Jeśli skorzystasz z umowy kompleksowej będziesz otrzymywał/-a jedną fakturę uwzględniającą opłaty za dystrybucję i zużytą energię. Umowa kompleksowa dostępna jest wyłącznie dla klientów Indywidualnych. Jeśli skorzystasz z umowy sprzedażowej będziesz otrzymywał/-a dwie faktury: jedną za dystrybucję od obecnego OSD i drugą za sprzedaż energii od Orange.
W takim przypadku najpierw należy dokonać zmiany odbiorcy energii u obecnego Sprzedawcy i już po otrzymaniu pierwszej faktury po zmianie złożyć zamówienie w Orange.
Energię od Orange możesz zamówić na Infolinii 801234567 lub wypełnić formularz na stronie www.orange.pl/energia , a Doradca skontaktuje się z Tobą i ustali szczegóły zamawianej oferty. Wszystkie dokumenty wymagające podpisania oraz cenniki i regulaminy zostaną dostarczone za pośrednictwem kuriera.
Jeśli obecnie masz energię u innego Sprzedawcy, to umowa z Orange musi być zawarta z tym samym odbiorcą/ami. Już, jako Klient Orange będziesz miał możliwość dokonania zmiany odbiorcy.
Na ten moment możliwe jest podpisanie umowy z Orange tylko dla lokalizacji z istniejącym aktywnym licznikiem. Umowa na budowę przyłącza energetycznego nie jest obecnie świadczona.
Na ten moment możliwe jest podpisanie umowy tylko dla budynków posiadających adres administracyjny. Jeśli więc garaż (domek letniskowy) posiada pełen adres administracyjny: ulica, nr lokalu – sprzedaż OE jest możliwa.
Po podpisaniu wszystkich dokumentów i zakończeniu formalności z obecnym Sprzedawca i OSD na podany przez Ciebie nr telefonu /adres e-mail zostanie wysłana informacja z datą rozpoczęcia dostarczania energii przez Orange.
Potrzebne informacje są na fakturze: nazwa Sprzedawcy, nazwa OSD, grupa taryfowa, nr PPE i nr licznika, wielkość zużycia, itp. Warto także sprawdzić, na jaki czas jest zawarta umowa z obecnym Sprzedawcą i okres jej wypowiedzenia, by bezproblemowo skorzystać z oferty energii od Orange.
W każdej chwili można skorzystać z oferty od Orange. Warto jednak sprawdzić u obecnego Sprzedawcy czy wcześniejsze zerwanie umowy nie wiąże się z karą umowną. Jeśli Klient chce zapłacić taką karę, to może przejść do Orange bez oczekiwania na zakończenie dotychczasowej umowy. Czy mogę wycofać się z umowy z Orange, bo dotychczasowy operator naliczył mi karę za zerwanie umowy?
Jeśli podpisanie umowy nastąpiło poza lokalem Orange i nie minęło 14 dni, Klientowi Indywidualnemu przysługuje odstąpienie od umowy. Uwaga, umowa kompleksowa z pełnomocnictwem udzielonym Orange przez Klienta, nie jest umową zawartą na odległość ani poza lokalem przedsiębiorstwa i odstąpienie jej nie dotyczy. W innym przypadku po podpisaniu umowy możliwa jest rezygnacja z usługi z zachowaniem regulaminowego okresu wypowiedzenia. Złożenie rezygnacji może wiązać się z naliczeniem kar umownych za wcześniejsze zerwanie umowy.
Dla energii odstąpienie przysługuje Klientowi tylko w przypadku fizycznego podpisania umowy poza lokalem Orange i dotyczy tylko umowy sprzedażowej i umowy kompleksowej bez pełnomocnictwa dla Orange. Umowa kompleksowa z pełnomocnictwem (udzielonym Orange przez Klienta do jej podpisania w imieniu Klienta) nie jest umową zawarta na odległość ani poza lokalem przedsiębiorstwa i odstąpienie jej nie dotyczy.
Umowa kompleksowa to umowa na podstawie, której Klient otrzymuje jedną fakturę za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. Pełnomocnictwo dla Orange pozwala na reprezentowaniu Klienta podczas zmiany sprzedawcy z podpisaniem umowy w jego imieniu włącznie. Dzięki temu dopełniamy za Ciebie wszelkich formalności.
Na ten moment Klient otrzyma 2 odrębne rachunki za te usługi.
Nie. Zmiana Operatora Sieci Dystrybucyjnej energii elektrycznej nie jest możliwa.
Nie. Za jakość dostaw energii elektryczne odpowiedzialny jest Dystrybutor energii elektrycznej.
Proces zmiany sprzedawcy uzależniony jest od okresu wypowiedzenia oraz zobowiązania lojalnościowego, które wiążą klienta z obecnym sprzedawcą energii elektrycznej.
Nie. Zmiana sprzedawcy energii nie wymaga zmiany licznika.
Nie. Formalności związane ze zmianą sprzedawcy leżą po stronie nowego Sprzedawcy i są realizowane na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
Zgodnie z podaną w zamówieniu formową kontaktu Klienci zostają poinformowani o etapach realizacji zamówienia odpowiednią notyfikacją (sms/email).
Po przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy otrzymasz informację z potwierdzoną datą przełączenia do Orange Polska S.A., zgodnie z wybraną w zamówieniu formą kontaktu (sms/email).
Nie. Nie ponosisz kosztów związanych z procesem zmiany sprzedawcy.
Wszystkie faktury wystawiamy raz w miesiącu między 10 a 20 dniem, a następnie przekazujemy do operatora pocztowego, który dostarcza dokument zazwyczaj na czwarty dzień roboczy po dniu nadania przesyłki.
Odczyt można zgłosić w każdym czasie. Najlepiej zrobić to pod koniec miesiąca, najpóźniej do 2. dnia kolejnego miesiąca, wówczas zostanie on uwzględniony już na najbliższej fakturze. Pamiętaj, że Twój odczyt może nie zostać uwzględniony w rozliczeniu w przypadku, gdy operator systemu dystrybucyjnego (OSD) w tym samym czasie przekaże nam rzeczywiste dane pomiarowe (fizyczny odczyt z licznika). Dane te są uwzględniane w rozliczeniu w pierwszej kolejności. Odczyty własne można zgłaszać pod adresem www.orange.pl/licznik.
Jeżeli, zawierając z nami umowę, nie udzieliłeś nam pełnomocnictwa na zmianę sprzedawcy, to będziesz otrzymywać dwie faktury. Pierwszą otrzymasz od Orange za zużytą energię, a drugą od OSD za jej dystrybucję.

Wszystkie faktury, korekty oraz odsetki i noty są generowane w procesie fakturowania i wysyłane w jednej kopercie.
Usługa e-faktury jest aktualnie niedostępna, ale pracujemy nad szybkim jej uruchomieniem.
W celu otrzymania duplikatu faktury, wyślij maila na adres energia@orange.com lub skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta - infolinia 510-100-100.
Nr rachunku bankowego do wpłat znajdziesz na pierwszej stronie faktury. Jest to Twój indywidualny numer konta. Dokonując przelewu należy podać nr faktury, w przeciwnym razie płatność rozliczy najstarsze zobowiązanie. Jeżeli nie masz faktury, wyślij maila na adres energia@orange.com lub skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta - infolinia 510-100-100.
Opłata przejściowa – opłata miesięczna, która jest formą rekompensaty dla producentów energii za likwidację kontraktów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.
Opłata OZE – jest związana z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych, obowiązuje od 1.07.2016 r. na podstawie zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478. ze zm.).
Szacunkowy wykres zużycia energii prezentowany jest tylko na fakturach rzeczywistych i rozliczeniowych, czyli wystawianych na podstawie rzeczywistych odczytów (sytuacja nie dotyczy prognozowanego zużycia i faktur prognozowych). Są one jedynie poglądowe i na ich podstawie nie można składać reklamacji.
Nadpłata rozliczy kolejną fakturę, a opłacając ją możesz pomniejszyć wartość wpłaty o wysokość nadpłaty. Możesz również złożyć dyspozycję przeksięgowania nadpłaty podając jej wysokość, numer klienta oraz wskazać numer Klienta, na który ma zostać przeksięgowana nadpłata. Możesz ewentualnie złożyć dyspozycję zwrotu nadpłaty podając jej wysokość, numer klienta oraz wskazać adres lub numer konta bankowego, na który ma zostać zwrócona.
Sytuacja jest prawidłowa, jeśli Twój okres rozliczeniowy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest kilku miesięczny. Jak tylko OSD dostarczy odczyt rzeczywisty otrzymasz fakturę rozliczeniową, która uwzględni faktury prognozowe.
Podstawą do wystawienia faktury są dane zużyciowe od Operatora Systemów Dystrybucyjnych (OSD). Jeżeli OSD nie dokona rzeczywistego odczytu licznika, to przekazuje prognozowane zużycie, wyliczone na podstawie średniego rocznego zużycia zadeklarowanego w umowie sprzedaży energii. Jeżeli otrzymamy odczyt rzeczywisty, skoryguje on wystawione prognozy. W celu obniżenia wysokości faktur prognozowych można skorzystać z przysługującego prawa do zgłaszania odczytów własnych, które możesz podawać pod adresem www.orange.pl/licznik. Jeżeli zdecydujesz się na tę formę rozliczania, najlepiej zrobić to pod koniec miesiąca, najpóźniej do 2. dnia kolejnego miesiąca, wówczas zostanie on uwzględniony już na najbliższej fakturze.
Jest to faktura wystawiana na podstawie odczytu rzeczywistego otrzymanego od Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) za wskazany okres od dnia do dnia z ilością zużytych kWh. Będzie w niej widoczna sekcja Odliczenie prognoz, w której rozliczane są wcześniej wystawione faktury prognozowe.
Jest to faktura wystawiana na podstawie odczytów szacunkowych (danych historycznych, deklarowanego zużycia lub odczytów własnych) - w miesiącach, w których Operatora Systemów Dystrybucyjnych (OSD) nie dokonuje odczytów Twojego licznika.
Jest to faktura wystawiana na podstawie danych otrzymanych od Operatora Systemów Dystrybucyjnych (OSD), gdy wcześniej nie było wystawianych faktur prognozowych. Dotyczy głównie Klientów z miesięcznym cyklem odczytowym, którzy nie otrzymali wcześniej faktury prognozowej.
Po przejściu do Orange bez zmian pozostaje częstotliwość odczytów dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), ale można skorzystać z przysługującego prawa do zgłaszania odczytów własnych, które możesz podawać pod adresem www.orange.pl/licznik. Jeżeli zdecydujesz się na tę formę rozliczania, najlepiej zrobić to pod koniec miesiąca, najpóźniej do 2. dnia kolejnego miesiąca, wówczas zostanie on uwzględniony już na najbliższej fakturze.
Prawdopodobnie tak, ponieważ w ORANGE wystawiamy i wysyłamy faktury co miesiąc, w większości przypadków będzie to faktura prognozowa, a po otrzymaniu odczytu rzeczywistego od Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) wystawimy fakturę rozliczeniową (zwykle raz na kilka miesięcy zgodnie z cyklem rozliczeniowym).
Po zmianie sprzedawcy okres rozliczenia, czyli odczytanie stanów licznika przez dystrybutora nie ulega zmianie.
Obecnie rachunek możesz opłacić w banku: przelewem lub gotówką. Możliwa jest również płatność na poczcie lub w kasach obsługiwanych przez sieci: VIA Moje Rachunki i Paytel, wykorzystując dowód wpłaty zamieszczony przy fakturze. Usługa polecenia zapłaty jest aktualnie niedostępne, ale pracujemy nad jej uruchomieniem.
Jeśli posiadasz umowę sprzedażową w tym celu skontaktuj się z Twoim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD). w przypadku umowy kompleksowej z naszym Biurem Obsługi Klienta - infolinia 510-100-100 lub wyślij maila na adres energia@orange.com. Zmiana cyklu odczytowego wiąże się ze zmianą opłaty dystrybucyjnej.
Stan licznika, z którym przejdziesz do Orange, będzie widoczny na 1 fakturze rozliczeniowej od Orange Energia – termin otrzymania faktury rozliczeniowej zależy od okresu rozliczeniowego u danego OSD.
Tak, możesz w łatwy sposób zmienić taryfę na korzystniejszą dla Ciebie, wystarczy że prześlesz do nas wniosek (link) na jeden ze sposobów:

mailem jako skan na adres energia@orange.com

pisemnie na adres Orange Energia
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice
pismo możesz też zostawić w Naszym salonie
Zmian tych dokonasz szybko składając wniosek na jeden ze sposobów:

mailem jako skan na adres energia@orange.com

pisemnie na adres
Orange Energia
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice
pismo możesz też zostawić w Naszym salonie
Usuwanie awarii i uszkodzeń leży w zakresie obowiązków właściciela sieci, czyli Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Wszelkie awarie w szczególności te, mogące stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia, należy kierować na obszarze innogy Stoen Operator Sp. z o.o (Warszawa ) pod numer infolinii 22 821-31-31. Na terenie pozostałych sieci dystrybucyjnych (PGE Dystrybucja S.A, Tauron Dystrybucja S.A, Enea Operator Sp. z o.o., Energa Operator S.A) pod numerem alarmowym Pogotowia Energetycznego 991. Opłata za połączenia telefoniczne zgodna jest z cennikiem operatora.
Po przejściu do Orange bez zmian pozostaje częstotliwość odczytów dokonywanych przez Dystrybutora. Jest także możliwość samodzielnego podania stanu licznika na formularzu na stronie www.orange.pl/licznik.
Oczywiście, w celu dokonania zmiany zapraszamy oboje Państwa do salonu by podpisać specjalny wniosek. Umowa na nowego Odbiorcę zostanie wysłana kurierem.

Awarie sieci energetycznej 991 dla Klientów PGE, Energa, Enea, Tauron 22 821 31 31 dla Klientów innogy Polska
(koszt połączenia zgodny z Cennikiem Operatora)

Biuro Obsługi Klienta infolinia 510-100-100
(koszt połączenia zgodny z Cennikiem Operatora)

Jeśli masz pytania napisz do nas na

energia@orange.com

Formularz
odczytu własnego

Wypełnij dane
Teraz bez zbędnych formalności możesz samodzielnie i bez dodatkowych opłat dokonać odczytu stanu zużycia energii w Twoim domu. My na podstawie przekazanych przez Ciebie danych wystawimy Ci fakturę*.
*faktura wystawiona na podstawie odczytu własnego jest fakturą prognozową. Rozliczenie rzeczywiste następuje na koniec okresu rozliczeniowego, na podstawie odczytów dokonywanych przez Operatora Systemy Dystrybucyjnego (OSD).

Jak czytać fakturę
za Orange Energię

Sprawdź

Wybierz, jak chcesz kupić usługi Orange

Umów się
do salonu

Zaproś doradcę
do domu

Zadzwoń
i zamów

Infolinia sprzedaży
801 234 567 801 234 567

(Opłata wg cennika operatora)