Dom

Zmień sprzedawcę
energii na Orange

Czy wiesz, że energia dostarczana do Twojego domu może być rozliczana przez inną firmę, niż dotychczas, dzięki czemu będziesz płacić za nią mniej?

Przekonaj się ile zyskasz

Zamów online Zamów rozmowę

Przechodząc do Orange Energia zyskasz:

Gwarantujemy

Opłata aktywacyjna

0 zł

Opłata handlowa

0 zł/mies.

Odczyty własne liczników

0 zł/mies.

Gwarancja bezpiecznej
ceny
przez cały okres
trwania umowy

Wybierz najlepszą dla siebie promocję:

3

miesiące za darmo

0 zł/kWh przez
pierwsze trzy miesiące

Zamów rozmowę

lub

150

zł na Twój rachunek

zł upustu

jeśli masz usługi
mobilne w Orange

Znajdź salon

Najczęsciej zadawane pytania

Nie. Za jakość dostaw energii elektryczne odpowiedzialny jest Dystrybutor energii elektrycznej.
Proces zmiany sprzedawcy uzależniony jest od okresu wypowiedzenia oraz zobowiązania lojalnościowego, które wiążą klienta z obecnym sprzedawcą energii elektrycznej.
Nie. Zmiana sprzedawcy energii nie wymaga zmiany licznika.
Nie. Formalności związane ze zmianą sprzedawcy leżą po stronie nowego Sprzedawcy i są realizowane na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
Zgodnie z podaną w zamówieniu formową kontaktu Klienci zostają poinformowani o etapach realizacji zamówienia odpowiednią notyfikacją (sms/email).
Po przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy otrzymasz informację z potwierdzoną datą przełączenia do Orange Energia, zgodnie z wybraną w zamówieniu formą kontaktu (sms/email).
Nie. Nie ponosisz kosztów związanych z procesem zmiany sprzedawcy.
Gwarancja bezpiecznej ceny oznacza, że stawka za 1 KWh w okresie wynikającym z warunków oferty będzie nie będzie wyższa od stawki za 1 kWh jaką Klient zapłaciłby pozostając u swojego Sprzedawcy energii z urzędu (Taryfa sprzedawcy).

Klient korzystający z oferty „Prąd za darmo przez 3 miesiące od Orange” przez pierwsze 3 miesiące umowy nie ponosi kosztów pobranej energii czynnej (zgodnie z regulaminem oferty promocyjnej). Począwszy od 4-ego miesiąca umowy pobrana energia czynna jest rozliczana wg. stawek za 1 kWh nie wyższych od stawki jaką Klient zapłaciłby pozostając u swojego Sprzedawcy energii z urzędu (Taryfa sprzedawcy). Wysokość stawek za 1 kWh stosowanych w ramach ww. oferty przedstawia poniższa tabela (kwoty netto).

Taryfa / Sprzedawca z urzędu G11 G12 G12w
Cała doba dzień noc dzień noc i weekend
Enea S.A. 0,2432 0,3042 0,1407 0,3492 0,1464
Energia Obrót S.A. 0,2422 0,2823 0,1830 0,2954 0,1921
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. 0,2445 0,3015 0,1556 0,3220 0,1556
PGE Obrót S.A. 0,2430 0,2769 0,1768 0,2862 0,2034
Innogy Obrót S.A. 0,2762 0,2928 0,2592 n/d n/d

W przypadku Klienta korzystającego z oferty „150 zł na telefon od Orange Energia” pobrana energia czynna jest rozliczana wg. stawek za 1 kWh nie wyższych od stawki jaką Klient zapłaciłby pozostając u swojego Sprzedawcy energii z urzędu (Taryfa sprzedawcy). Wysokość stawek za 1 kWh stosowanych w ramach ww. oferty przedstawia poniższa tabela (kwoty netto).

Taryfa / Sprzedawca z urzędu G11 G12 G12w
Cała doba dzień noc dzień noc i weekend
Enea S.A. 0,2432 0,3042 0,1407 0,3492 0,1464
Energia Obrót S.A. 0,2422 0,2823 0,1830 0,2954 0,1921
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. 0,2445 0,3015 0,1556 0,3220 0,1556
PGE Obrót S.A. 0,2430 0,2769 0,1768 0,2862 0,2034
Innogy Obrót S.A. 0,2762 0,2928 0,2592 n/d n/d
Sprzedawcy z urzędu to najwięksi sprzedawcy energii w kraju (Energa Obrót S.A., Enea S.A., Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., PGE Obrót S.A., Innogy Polska S.A.), których taryfy zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki. Taryfy te obowiązują w danym roku kalendarzowym, i są publikowane na stronie Urzędu Regulacji Energetyki (www.ure.gov.pl). Zasięg terytorialny poszczególnych sprzedawców z urzędu pokrywa się obszarami działania poszczególnych Operatorów Systemu Dystrybucji (OSD), więcej informacji dotyczących OSD znajdziesz tutaj
Wystarczy mieć fakturę rozliczeniową za energię od dotychczasowego Sprzedawcy i złożyć zamówienie:
W salonie Orange,
na infolinii 801234567
wypełnić formularz na stronie www.orange.pl/energia
Jeśli skorzystasz z umowy kompleksowej będziesz otrzymywał/-a jedną fakturę uwzględniającą opłaty za dystrybucję i zużytą energię. Umowa kompleksowa dostępna jest wyłącznie dla klientów Indywidualnych. Jeśli skorzystasz z umowy sprzedażowej będziesz otrzymywał/-a dwie faktury: jedną za dystrybucję od obecnego OSD i drugą za sprzedaż energii od Orange.
W takim przypadku najpierw należy dokonać zmiany odbiorcy energii u obecnego Sprzedawcy i już po otrzymaniu pierwszej faktury po zmianie złożyć zamówienie w Orange.
Energię od Orange możesz zamówić na Infolinii 801234567 lub wypełnić formularz na stronie www.orange.pl/energia , a Doradca skontaktuje się z Tobą i ustali szczegóły zamawianej oferty. Wszystkie dokumenty wymagające podpisania oraz cenniki i regulaminy zostaną dostarczone za pośrednictwem kuriera.
Jeśli obecnie masz energię u innego Sprzedawcy, to umowa z Orange musi być zawarta z tym samym odbiorcą/ami. Już, jako Klient Orange będziesz miał możliwość dokonania zmiany odbiorcy.
Na ten moment możliwe jest podpisanie umowy z Orange tylko dla lokalizacji z istniejącym aktywnym licznikiem. Umowa na budowę przyłącza energetycznego nie jest obecnie świadczona.
Na ten moment możliwe jest podpisanie umowy tylko dla budynków posiadających adres administracyjny. Jeśli więc garaż (domek letniskowy) posiada pełen adres administracyjny: ulica, nr lokalu – sprzedaż OE jest możliwa.
Po podpisaniu wszystkich dokumentów i zakończeniu formalności z obecnym Sprzedawca i OSD na podany przez Ciebie nr telefonu /adres e-mail zostanie wysłana informacja z datą rozpoczęcia dostarczania energii przez Orange.
Potrzebne informacje są na fakturze: nazwa Sprzedawcy, nazwa OSD, grupa taryfowa, nr PPE i nr licznika, wielkość zużycia, itp. Warto także sprawdzić, na jaki czas jest zawarta umowa z obecnym Sprzedawcą i okres jej wypowiedzenia, by bezproblemowo skorzystać z oferty energii od Orange.
W każdej chwili można skorzystać z oferty od Orange. Warto jednak sprawdzić u obecnego Sprzedawcy czy wcześniejsze zerwanie umowy nie wiąże się z karą umowną. Jeśli Klient chce zapłacić taką karę, to może przejść do Orange bez oczekiwania na zakończenie dotychczasowej umowy. Czy mogę wycofać się z umowy z Orange, bo dotychczasowy operator naliczył mi karę za zerwanie umowy? Jeśli podpisanie umowy nastąpiło poza lokalem Orange i nie minęło 14 dni, Klientowi Indywidualnemu przysługuje odstąpienie od umowy. Uwaga, umowa kompleksowa z pełnomocnictwem udzielonym Orange przez Klienta, nie jest umową zawartą na odległość ani poza lokalem przedsiębiorstwa i odstąpienie jej nie dotyczy. W innym przypadku po podpisaniu umowy możliwa jest rezygnacja z usługi z zachowaniem regulaminowego okresu wypowiedzenia. Złożenie rezygnacji może wiązać się z naliczeniem kar umownych za wcześniejsze zerwanie umowy.
Istnieje możliwości odstąpienia przez Klienta od umowy kompleksowej zawartej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta Termin na odstąpienie to 14 dni od daty otrzymania przez Klienta podpisanej obustronnie umowy kompleksowej.
Umowa kompleksowa to umowa na podstawie, której Klient otrzymuje jedną fakturę za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. Pełnomocnictwo dla Orange pozwala na reprezentowaniu Klienta podczas zmiany sprzedawcy z podpisaniem umowy w jego imieniu włącznie. Dzięki temu dopełniamy za Ciebie wszelkich formalności.
Na ten moment Klient otrzyma 2 odrębne rachunki za te usługi.
Nie - Orange Energia Sp. z o.o. jest spółką zależną kapitałowo od Orange Energia, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Orange Polska.
Tak, zapraszamy do najbliższego salonu, będą Państwo mogli załatwić swoją sprawę.

Potrzebujesz pomocy?

Kontakt dla Klientów PGE,
Energa, Enea, Tauron,

991

(koszt połączenia zgodny z Cennikiem Operatora)

Kontakt dla Klientów
innogy Polska

22 821 31 31

(koszt połączenia zgodny z Cennikiem Operatora)

jeśli jestem klientem
Orange Polska S.A*

510 100 100

(koszt połączenia zgodny z Cennikiem Operatora)

jeśli jesteś klientem
Orange Energia Sp.z.o.o*

801 111 333

(koszt połączenia zgodny z Cennikiem Operatora)

*sprzedawcę sprawdź na fakturze

Jeśli masz pytania napisz do nas na adres: energia@orange.com

Jak zamówić?

Zadzwoń pod numer 801, 234, 567, i zamów (opłata według cennika operatora)

Zadzwoń pod numer 801, 234, 567, i zamów (opłata według cennika operatora)