Dostępność

Program Operacyjny
Polska Cyfrowa

Sprawdź

Czym jest POPC?

Program Operacyjny Polska Cyfrowa to projekt, którego celem jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu. Dodatkowo zapewnia użytkownikom końcowym (m.in. wskazanym placówkom edukacyjnym) dostęp do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Program realizowany jest w ramach rozstrzygniętych konkursów Centrum Projektów Polska Cyfrowa, przy wykorzystaniu środków EFRR w ramach I Osi priorytetowej POPC (w ramach Działania 1.1).

W ramach I osi POPC wspierane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Prowadzone będą na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku lub istotne nierówności w zakresie dostępu do sieci. Beneficjentami programu mogą być: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Natomiast w ramach II osi POPC realizowane będą projekty, które przyczyniają się do osiągnięcia następujących celów programu: wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej oraz cyfrowa dostępność i  użyteczność informacji sektora publicznego.

Cel projektu

Celem głównym Programu Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju (szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa).

Wybierz obszar projektu, aby wyświetlić szczegółowe informacje:

Główni odbiorcy wsparcia
w ramach POPC1

 • mieszkańcy miejscowości objętych projektem
 • ponad 350 placówek edukacyjnych
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • firmy i osoby fizyczne
 • przedsiębiorcy telekomunikacyjni
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe
 • konsorcja ww. jednostek z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi lub jednostkami naukowym
 • państwowe organizacje kultury
 • organizacje pozarządowe

Kontakt

orangeswiatlowod@orange.com

Obszar objęty dofinansowaniem

Cel projektu

Celem głównym Programu Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju (szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa).

Wybierz obszar projektu, aby wyświetlić szczegółowe informacje:

Główni odbiorcy wsparcia
w ramach POPC2

 • mieszkańcy miejscowości objętych projektem
 • 106 placówek edukacyjnych 119 placówek edukacyjnych 292 placówek edukacyjnych 147 placówek edukacyjnych 265 placówek edukacyjnych 336 placówek edukacyjnych 120 placówek edukacyjnych 171 placówek edukacyjnych 141 placówek edukacyjnych 159 placówek edukacyjnych 86 placówek edukacyjnych 144 placówek edukacyjnych 129 placówek edukacyjnych 148 placówek edukacyjnych 461 placówek edukacyjnych 354 placówek edukacyjnych 303 placówek edukacyjnych 271 placówek edukacyjnych
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • firmy i osoby fizyczne
 • przedsiębiorcy telekomunikacyjni
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe
 • konsorcja ww. jednostek z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi lub jednostkami naukowym
 • państwowe organizacje kultury
 • organizacje pozarządowe
Lista punktów adresowych planowanych
do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej.
Projekt „Bytomski i Gliwicki Orange Światłowód” realizowany przez Orange Polska z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Lista punktów adresowych planowanych do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej. Prezentowana lista może ulec dalszym zmianom na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego zgodnie z warunkami umowy z CPPC.
Lista punktów adresowych planowanych
do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej.
Projekt „Chojnicki Orange Światłowód” realizowany przez Orange Polska z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Lista punktów adresowych planowanych do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej. Prezentowana lista może ulec dalszym zmianom na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego zgodnie z warunkami umowy z CPPC.
Lista punktów adresowych planowanych
do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej.
Projekt „Gdański i Trójmiejski Orange Światłowód” realizowany przez Orange Polska z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Lista punktów adresowych planowanych do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej. Prezentowana lista może ulec dalszym zmianom na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego zgodnie z warunkami umowy z CPPC.
Lista punktów adresowych planowanych
do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej.
Projekt „Gorzowski Orange Światłowód” realizowany przez Orange Polska z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Lista punktów adresowych planowanych do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej. Prezentowana lista może ulec dalszym zmianom na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego zgodnie z warunkami umowy z CPPC.
Lista punktów adresowych planowanych
do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej.
Projekt „Jeleniogórski Orange Światłowód” realizowany przez Orange Polska z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Lista punktów adresowych planowanych do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej. Prezentowana lista może ulec dalszym zmianom na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego zgodnie z warunkami umowy z CPPC.
Lista punktów adresowych planowanych
do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej.
Projekt „Nowosądecki A Orange Światłowód” realizowany przez Orange Polska z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Lista punktów adresowych planowanych do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej. Prezentowana lista może ulec dalszym zmianom na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego zgodnie z warunkami umowy z CPPC.
Lista punktów adresowych planowanych
do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej.
Projekt „Nowosądecki B Orange Światłowód” realizowany przez Orange Polska z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Lista punktów adresowych planowanych do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej. Prezentowana lista może ulec dalszym zmianom na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego zgodnie z warunkami umowy z CPPC.
Lista punktów adresowych planowanych
do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej.
Projekt „Nowotarski Orange Światłowód” realizowany przez Orange Polska z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Lista punktów adresowych planowanych do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej. Prezentowana lista może ulec dalszym zmianom na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego zgodnie z warunkami umowy z CPPC.
Lista punktów adresowych planowanych
do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej.
Projekt „Słupski Orange Światłowód” realizowany przez Orange Polska z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Lista punktów adresowych planowanych do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej. Prezentowana lista może ulec dalszym zmianom na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego zgodnie z warunkami umowy z CPPC.
Lista punktów adresowych planowanych
do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej.
Projekt „Starogardzki Orange Światłowód” realizowany przez Orange Polska z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Lista punktów adresowych planowanych do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej. Prezentowana lista może ulec dalszym zmianom na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego zgodnie z warunkami umowy z CPPC.
Lista punktów adresowych planowanych
do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej.
Projekt „Szczecinecko-Pyrzycki A Orange Światłowód” realizowany przez Orange Polska z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Lista punktów adresowych planowanych do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej. Prezentowana lista może ulec dalszym zmianom na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego zgodnie z warunkami umowy z CPPC.
Lista punktów adresowych planowanych
do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej.
Projekt „Szczecinecko-Pyrzycki B Orange Światłowód” realizowany przez Orange Polska z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Lista punktów adresowych planowanych do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej. Prezentowana lista może ulec dalszym zmianom na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego zgodnie z warunkami umowy z CPPC.
Lista punktów adresowych planowanych
do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej.
Projekt „Szczeciński A i Szczecin Orange Światłowód” realizowany przez Orange Polska z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Lista punktów adresowych planowanych do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej. Prezentowana lista może ulec dalszym zmianom na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego zgodnie z warunkami umowy z CPPC.
Lista punktów adresowych planowanych
do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej.
Projekt „Szczeciński B Orange Światłowód” realizowany przez Orange Polska z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Lista punktów adresowych planowanych do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej. Prezentowana lista może ulec dalszym zmianom na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego zgodnie z warunkami umowy z CPPC.
Lista punktów adresowych planowanych
do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej.
Projekt „Warszawski Wschodni i Warszawa Orange Światłowód” realizowany przez Orange Polska z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Lista punktów adresowych planowanych do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej. Prezentowana lista może ulec dalszym zmianom na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego zgodnie z warunkami umowy z CPPC.
Lista punktów adresowych planowanych
do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej.
Projekt „Warszawski Zachodni Orange Światłowód” realizowany przez Orange Polska z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Lista punktów adresowych planowanych do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej. Prezentowana lista może ulec dalszym zmianom na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego zgodnie z warunkami umowy z CPPC.
Lista punktów adresowych planowanych
do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej.
Projekt „Wrocławski i Wrocław Orange Światłowód” realizowany przez Orange Polska z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Lista punktów adresowych planowanych do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej. Prezentowana lista może ulec dalszym zmianom na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego zgodnie z warunkami umowy z CPPC.
Lista punktów adresowych planowanych
do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej.
Projekt „Zielonogórski Orange Światłowód” realizowany przez Orange Polska z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Lista punktów adresowych planowanych do objęcia zasięgiem inwestycji światłowodowej. Prezentowana lista może ulec dalszym zmianom na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego zgodnie z warunkami umowy z CPPC.

Kontakt

orangeswiatlowod@orange.com

Obszar objęty dofinansowaniem

Pierwsze szkoły podłączone

26.06.2018

Orange podłącza już pierwsze szkoły do sieci światłowodowej
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Ostatnie aktualności

26.06.2018

Pierwsze szkoły podłączone

Kwota Dofinansowania

Wartość dofinansowania dla obszaru bytomskiego i gliwickiego (podregion 45) wynosi: 26 794 771,98 zł Wartość dofinansowania dla obszaru chojnickiego (podregion 72) wynosi: 21 970 827,05 zł Wartość dofinansowania dla obszaru gdańskiego i trójmiejskiego (podregion 40) wynosi: 56 236 255,72 zł Wartość dofinansowania dla obszaru gorzowskiego (podregion 13) wynosi: 24 023 963,55 zł Wartość dofinansowania dla obszaru jeleniogórskiego (podregion 1) wynosi: 60 215 379,83 zł Wartość dofinansowania dla obszaru nowosądeckiego A (podregion 22) wynosi: 72 953 766,30 zł Wartość dofinansowania dla obszaru nowosądeckiego B (podregion 22) wynosi: 31 701 222,03 zł Wartość dofinansowania dla obszaru nowotarskiego (podregion 69) wynosi: 30 477 986,51 zł Wartość dofinansowania dla obszaru słupskiego (podregion 41) wynosi: 27 956 405,64 zł Wartość dofinansowania dla obszaru starogardzkiego (podregion 42) wynosi: 33 781 937,76 zł Wartość dofinansowania dla obszaru szczecinecko-pyrzyckiego A (podregion 64) wynosi: 43 911 483,20 zł Wartość dofinansowania dla obszaru szczecinecko-pyrzyckiego B (podregion 64) wynosi: 32 975 523,16 zł Wartość dofinansowania dla obszaru szczecińskiego (A) i Szczecina (podregion 66) wynosi: 45 548 873,17 zł Wartość dofinansowania dla obszaru szczecińskiego B (podregion 66) wynosi: 47 658 237,78 zł Wartość dofinansowania dla obszaru warszawskiego wschodniego i Warszawy (podregion 29) wynosi: 50 794 444,34 zł Wartość dofinansowania dla obszaru warszawskiego zachodniego (podregion 30) wynosi: 40 127 001,61 zł Wartość dofinansowania dla obszaru wrocławskiego i Wrocławia (podregion 4) wynosi: 50 176 435,74 zł Wartość dofinansowania dla obszaru zielonogórskiego (podregion 14) wynosi: 46 878 050,81 zł

Zaloguj się do Unii Światłowodowej

Celem Unii Światłowodowej jest nawiązanie współpracy z lokalnymi samorządami w celu optymalizacji procesu realizacji inwestycji i zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie białych plam województwa. Gminy mogą przystąpić do Unii Światłowodowej na zasadach pełnej dobrowolności i po zaakceptowaniu treści Porozumienia.

Dowiedz się więcej o Unii Światłowodowej

Oferta hurtowa

Rozpoczęliśmy sprzedaż usług na infrastrukturze wybudowanej
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Umożliwiamy dostęp do niej z wykorzystaniem
dedykowanych ofert POPC do:

 • kolokacji urządzeń
 • połączenia sieci w trybie kolokacji lub w trybie liniowym
 • kanalizacji kablowej
 • podbudowy słupowej

W ramach ofert umożliwiamy skorzystanie
z nowoczesnych usług:

 • BSA w technologii FTTH
 • LLU w technologii FTTH