Open Innovation

Dzielimy się wiedzą z innymi i korzystamy z doświadczeń naszych partnerów. Nasi eksperci biorą udział w pracach międzynarodowych organizacji normalizacyjnych, takich jak ITU, CENELEC, Broadband Forum, TeleManagement Forum i Home Gateway Initiative. Prowadzimy projekty innowacyjne realizowane wspólnie z partnerami zewnętrznymi: uniwersytetami, studentami, instytutami badawczymi, partnerami technologicznymi i startupami.
Blisko współpracujemy z wieloma uczelniami i jednostkami naukowymi w kraju i za granicą. Wśród naszych partnerów znajdują się m.in. Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Łódzka, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytety Ekonomiczny i Medyczny w Poznaniu, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskie oraz Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

Miasteczko testowe TP to wspólna inicjatywa Telekomunikacji Polskiej i Politechniki Warszawskiej polegająca na wzajemnej współpracy pod kątem testowania najnowszych urządzeń i usług przez studentów, realizacji przez nich prac dyplomowych, uczestnictwa w praktykach i projektach prowadzonych w Orange Labs. Długofalowym celem programu jest wymiana naukowa i kompetencyjna pomiędzy TP a studentami i kadrą naukową Politechniki Warszawskiej.

W ramach inicjatyw podjętych w roku 2011 prowadzone są min. kampanie testowe technologii dostępowych: IPv6, WiFi, FTTH, FTTB+LAN, VDSL2, oraz testy aplikacji mobilnych.
W ramach laboratorium Innovations Farm, będącego częścią Miasteczka, studenci mogą zgłaszać pomysły na nowe usługi oraz uczestniczyć w projektach z zakresu telekomunikacji.

Orange Labs Telco 2.0 University to zarówno nazwa portalu (http://www.tu.rd.tp.pl) jak i warsztatów naukowo-technicznych kierowanych do studentów i pracowników naukowych wybranych wyższych uczelni technicznych. Celem warsztatów jest zaznajomienie studentów z najnowszymi trendami i technologiami z dziedziny Telco 2.0 udostępnianymi przez Orange Labs, realizacja przez studentów własnych innowacyjnych projektów z obszarów telekomunikacji i IT jak również uczestniczenie w projektach, które są realizowane w polskim Orange Labs.
Telekomunikacja w wersji 2.0, czyli Telco 2.0 jest koncepcją otworzenia sieci operatorów telekomunikacyjnych i udostępnienia interfejsów, które umożliwiają użytkownikom biznesowym (ale również osobom fizycznym) tworzenie aplikacji, realizujących własne, często innowacyjne usługi telekomunikacyjne.
Funkcje umożliwiające budowanie własnych aplikacji są udostępniane w prosty dla każdego programisty sposób (Web Services), nawet dla osób które nigdy nie miały kontaktu ze światem telekomunikacji. Co więcej Telco 2.0 zakłada powszechność usług.
Innowacyjny jest model biznesowy – Telco 2.0 jest oferowane w koncepcji, którą sformułował w 2004 roku Chris Anderson znaną pod nazwą „długi ogon” (The Long Tail). Mówi ona o tym, iż posiadanie bardzo szerokiego asortymentu bardzo specjalizowanych usług, może zaowocować wygenerowaniem, sumarycznie większych obrotów niż te, osiągane na najpopularniejszych, masowo sprzedawanych usługach. Ideą koncepcji The Long Tail jest w naszym przypadku znalezienie i zagospodarowanie dużej ilości niszowych zastosowań Telco 2.0. Oczywiście sam operator nie znajdzie i nie zagospodaruje takiego rynku. Potrzebne jest do tego współdziałanie z dużą ilością firm, które, korzystając z udostępnionych przez operatora usług Telco 2.0 zbudują własne aplikacje z funkcjami telekomunikacyjnymi i zaoferują je swoim klientom.