Dostęp do
infrastruktury


Monitorowany i kontrolowany dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej
zapewnia wymagane standardy wykonywania prac technicznych
oraz stosowanie dopuszczonych materiałów i technologii prowadzenia robót
co zapewnia wymaganą jakość i bezpieczeństwo usług dostarczanych
Klientom obsługiwanym przez wszystkich Operatorów telekomunikacyjnych
korzystających z zasobów Orange Polska

Operatorzy

Operatorzy Alternatywni

Jednostki samorządu terytorialnego

Inwestorzy

Inwestorzy

Uczestnicy procesu budowlanego

Uwaga: Wszelkie prace związane z ingerencją w infrastrukturę powodujące przerwy lub zakłócenia w pracy łączy (przecięcia, przekrosowania, przełączenia, pomiary kabli, spawanie złączy, otwarcie mufy, etc.) należy bezwzględnie zgłaszać w kategorii „Wniosek o wydanie zgody na prace związane z ingerencją w infrastrukturę Orange” poniższego formularza.

Wniosek o nadzór-formularz

Dokumenty do pobrania