Czym jest Zarządzanie Zgodnością (Compliance) w Orange?

W Orange stawiamy sobie za cel  stosowanie wysokich standardów, nie tylko w odniesieniu do jakości oraz innowacyjności naszych usług, ale także sposobu prowadzenia i utrzymania relacji biznesowych. Działamy w sposób odpowiedzialny, zapewniający respektowanie prawa, regulacji, standardów oraz zasad etyki zawodowej. Przyjęcie Programu Zarządzania Zgodnością (Compliance) przez Orange Polska jest potwierdzeniem woli prowadzenia działalności w sposób uczciwy, transparentny i godny zaufania.
Compliance (Zgodność) to zarządzanie przedsiębiorstwem w sposób zgodny z wymogami polskiego i międzynarodowego prawa, przestrzeganie i poszanowanie istniejących norm rynkowych i branżowych.

complianceW ramach Programu Zarządzania Zgodnością przeciwdziałamy ryzykom wystąpienia takich zjawisk, jak między innymi:
•    korupcja,
•    konflikt interesów,
•    kradzież lub zniszczenie własności Orange Polska,
•    postępowanie niezgodne z obowiązującymi w Orange Polska normami i procedurami,
•    postępowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami np.: naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych czy stosowanie praktyk ograniczających konkurencję,
oraz wszelkich innych zdarzeń z udziałem naszych pracowników i kontrahentów, które mogą powodować negatywne konsekwencje dla Orange Polska.
Wszyscy pracownicy Orange Polska są zobowiązani do postępowania zgodnego z wewnętrznymi normami i procedurami, a równocześnie do wykonywania obowiązków służbowych zgodnie z przepisami prawa. Szkolenia i prowadzone w firmie działania komunikacyjne pozwalają im właściwie zrozumieć zasady zgodności i stosować je na co dzień, zarówno w kontaktach z klientami i kontrahentami, jak i wzajemnych relacjach pomiędzy pracownikami.