NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2021-2027

Interwencja publiczna ujęta w programach pomocowych Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) odpowiada na brak dostępu do szybkiego Internetu dla wszystkich mieszkańców Polski. Szybki internet jest dziś podstawowym medium domowym, równym dostępowi do energii elektrycznej czy bieżącej wody. Istotnie poprawia on możliwości funkcjonowania gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i innych uczestników życia społeczno-gospodarczego.

Brak stacjonarnej infrastruktury szerokopasmowej dotyczy terenu całej Polski, w szczególności obszarów o niskiej lub bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz rozproszonej zabudowie.

W perspektywie finansowej 2021-2027 w ramach programów pomocowych KPO i FERC kontynuowane są interwencje publiczne w obszarze dofinansowania rozwoju sieci szerokopasmowych na obszarach wykluczonych cyfrowo.

W 2023 roku Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ogłosiło największy w historii nabór realizowany z Funduszy Europejskich. Wartość planowanych inwestycji to 10 mld złotych. Zostaną one przeznaczone na dalszą cyfryzację kraju. W ramach priorytetu wspierane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do szerokopasmowego internetu, przy jak najwyższych parametrach technicznych, na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku w tym  zakresie.

POPC

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zobacz

KPO

Krajowy Plan Odbudowy
 

Zobacz

FERC

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

Zobacz

Aktualności

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027

Aktualności