Zaloguj się

Krok 1/3

Formularz do wnioskowania

O świadczenie nadzoru/odbioru właścicielskiego w trakcie prac wykonywanych
na sieci własności Orange Polska lub w zbliżeniu do niej.
Uwaga!Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska, bez złożenia niniejszego wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z wszelkimi tego konsekwencjami!
Wybierz o co wnioskujesz:
Wykonanie nadzoru oraz odbioru prac jest czynnością odpłatną. Prosimy zapoznać się z Zasadami oraz Cennikiem dostępnymi na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor