W Orange stosujemy najlepsze międzynarodowe standardy zarządzania. Zadowolenie klientów, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo środowiska oraz zapewnienie ciągłości usług, są głównymi kryteriami jakie stosujemy w naszych politykach, procedurach, dokumentach i standardach obsługi.

Spełnienie międzynarodowych norm potwierdzają certyfikaty ISO, wydane przez niezależne jednostki certyfikacyjne. System zarządzania w Orange posiada sześć certyfikatów zgodności z międzynarodowymi standardami ISO. Ważność certyfikatów ISO oraz stopień przygotowania do spełniania wymagań międzynarodowych standardów są regularnie audytowane wewnątrz naszej firmy oraz poprzez zewnętrzne cykliczne audyty, przeprowadzane przez uprawnione jednostki ISO.

Pierwszy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001, dotyczący działalności na rynku mobile, otrzymaliśmy już w 1999 roku. Jesteśmy pierwszym operatorem sieci telekomunikacyjnej w Polsce i jednym z pierwszych w Europie, który wymagania standardów ISO 9001, 22301, 27001, 27018 i 17025 potraktował w sposób zintegrowany, co oznacza stosowanie w Orange jednolitego nadzoru nad dokumentacją, wspólnej mapy procesów oraz jednolitego sposobu monitorowania zgodności naszego systemu zarządzania z wymaganiami norm.

Wymaganiami międzynarodowych norm zarządzania obejmujemy większą część działalności na rynku telekomunikacyjnym oraz przeważającą część procesów wspomagających. Tak szeroki zakres certyfikacji wyróżnia nas spośród operatorów telekomunikacyjnych w Polsce oraz spośród innych firm Orange na świecie.