W Orange stosujemy najlepsze międzynarodowe standardy zarządzania. Zadowolenie klientów, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo środowiska oraz zapewnienie ciągłości usług, są głównymi kryteriami jakie stosujemy w naszych politykach, procedurach, dokumentach i standardach obsługi.

Spełnienie międzynarodowych norm potwierdzają certyfikaty ISO, wydane przez niezależne jednostki certyfikacyjne. System zarządzania w Orange posiada sześć certyfikatów zgodności z międzynarodowymi standardami ISO. Ważność certyfikatów ISO oraz stopień przygotowania do spełniania wymagań międzynarodowych standardów są regularnie audytowane wewnątrz naszej firmy oraz poprzez zewnętrzne cykliczne audyty, przeprowadzane przez uprawnione jednostki ISO.

Pierwszy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001, dotyczący działalności na rynku mobile, otrzymaliśmy już w 1999 roku. Jesteśmy pierwszym operatorem sieci telekomunikacyjnej w Polsce i jednym z pierwszych w Europie, który wymagania standardów ISO 9001, 22301, 27001 i 27018 potraktował w sposób zintegrowany, co oznacza stosowanie w Orange jednolitego nadzoru nad dokumentacją, wspólnej mapy procesów oraz jednolitego sposobu monitorowania zgodności naszego systemu zarządzania z wymaganiami norm.

Wymaganiami międzynarodowych norm zarządzania obejmujemy większą część działalności na rynku telekomunikacyjnym oraz przeważającą część procesów wspomagających. Tak szeroki zakres certyfikacji wyróżnia nas spośród operatorów telekomunikacyjnych w Polsce oraz spośród innych firm Orange na świecie.

Bezpieczeństwo Informacji

Obowiązująca w Orange Polska polityka bezpieczeństwa informacji określa wymagania i zasady dotyczące funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Realizacja wymagań naszych interesariuszy (klientów, akcjonariuszy, pracowników i związków zawodowych, organizacji branżowych, wykonawców, dostawców, kontrahentów, regulatorów, społeczności) w zakresie bezpieczeństwa aktywów biznesowych jest podstawowym zadaniem wszystkich menadżerów i pracowników. Rynek i otoczenie oczekują od nas zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych informacji i przetwarzających je systemów informacyjnych, co jest realizowane przez:

  • 1) spełnienie wymagań przepisów prawa polskiego i europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych (ochrona prywatności pracowników i klientów), tajemnicy telekomunikacyjnej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • 2) zarządzanie ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa informacji.
  • Jako zaufany partner, dla którego ochrona i bezpieczeństwo informacji są kluczowym elementem strategii, dajemy dostęp do cyfrowego świata.