Pracownicze Towarzystwo Emerytalne

 

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Mając powyższe na względzie prosimy o zapoznanie się z informacją na ten temat.

Podstawową misją PTE Orange Polska S.A. jest zarządzanie oszczędnościami pracowników na cele emerytalne w ramach III filara ubezpieczeń. Pracowniczy Program Emerytalny prowarzony jest przez  Orange Polska S.A. (dawniej Telekomunikacja Polska) z myślą o potrzebach swoich pracowników, aby stworzyć im godne warunki życiowe po zakończeniu aktywności zawodowej.
Uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym umożliwia Pracownikowi przyszłe zwiększenie dochodów z tytułu świadczeń emerytalnych.