Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęca młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności przy wykorzystaniu Internetu i nowych technologii.
Fundacja od lat konsekwentnie realizuje autorskie programy oparte o wyniki badań i konsultacje z ekspertami w danej dziedzinie, takie jak: Akademia Orange, Pracownie Orange, Orange dla Bibliotek, Edukacja z Internetem, Telefon do Mamy i Dźwięki Marzeń. Wspiera także merytorycznie, organizacyjnie i finansowo wartościowe projekty innych organizacji. We wszystkie programy Fundacji włączają się pracownicy Orange Polska jako wolontariusze.
Fundacja Orange została powołana w 2005 roku z inicjatywy Telekomunikacji Polskiej i PTK Centertel (spółki należące do Orange Polska) do realizacji celów społecznie użytecznych. Za swoje działania otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia.
Więcej na temat Fundacji : www.fundacja.orange.pl; www.facebook.com/FundacjaOrange


zobacz ulotkę