Strona główna Orange.pl

< Powrót   Nasza odpowiedzialność za planetę

Redukujemy emisję CO2

Ku neutralności klimatycznej

W Orange wciąż dokładamy starań, aby zmniejszyć nasz własny ślad węglowy efektywnie gospodarując zasobami naturalnymi oraz energią, monitorując ich zużycie oraz emisje dwutlenku węgla związane z naszą działalnością.

Uważamy, że konieczne jest podjęcie pilnych i trwałych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu, ponieważ sukces biznesowy nie powinien odbywać się kosztem środowiska. Dlatego działania wspierające ochronę klimatu są jednym z priorytetowych celów Grupy Orange.

W walce z kryzysem klimatycznym Grupa Orange wyznaczyła sobie cel osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2040 r. To o dekadę wcześniej, niż przewiduje w ramach Zielonego Ładu Unia Europejska i rekomenduje operatorom telekomunikacyjnym międzynarodowa organizacja GSMA.

Również w Orange Polska zmniejszamy nasz negatywny wpływ na środowisko redukując emisje CO2, przechodząc na „zieloną” energię, wprowadzając zasady gospodarki obiegu zamkniętego, dzięki którym będziemy mogli wydłużać życie urządzeń. Naszym klientom dostarczamy innowacyjne usługi i cyfrowe rozwiązania, które pomagają im angażować się w ochronę środowiska. Nasze działania na rzecz ograniczenia wpływu środowiskowego przynoszą wymierne rezultaty. W latach 2015-19 ograniczyliśmy w Orange Polska naszą emisję CO2 o 16% (zakres 1+2), pomimo trzykrotnego wzrostu transmisji danych.

W Grupie Orange emisje dwutlenku węgla pochodzą z 3 obszarów : sieci i data center (ok. 82%), nieruchomości (ok.12%) i transportu ( 7%). Dlatego zależy nam na poprawie naszej efektywności energetycznej w tych obszarach.

Orange wspiera budowę nowych źródeł zielonej energii w Polsce – od 2021 roku prawie 10% całego zapotrzebowania Orange Polska na energię elektryczną będzie zaspokojone z dwóch nowych farm wiatrowych w Wielkopolsce zbudowanych specjalnie na nasze potrzeby. co będzie miało realny i znaczący wpływ na redukcję emisji CO2.

Program Green IT&N

Wdrożony w Grupie Orange program Green ITN (Green IT & Networks ) w znacznym stopniu przyczynia się sukcesu w zakresie zmniejszania naszych emisji. Program ma na celu optymalizację naszych wdrożeń technicznych, zwiększenie eko-efektywności naszych centrów danych i zmniejszenie zużycia energii przez nasze routery. Zastępujemy starą infrastrukturę nowoczesnym i ekologicznym sprzętem, stosując alternatywne rozwiązania, takie jak naturalna wentylacja ( free cooling).

W latach 2010–2019 program Green ITN pomógł zaoszczędzić 3,5 miliona ton ekwiwalentu CO2 w całej Grupie Orange. Osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 r. będzie wymagało znacznego wysiłku. Ruch w naszej sieci rośnie z każdym rokiem o 30-50%, a klienci oczekują, że zwiększymy naszą zdolność do obsługi ich codziennych podstawowych usług. Jednakże nadal będziemy wspierać rozwój sektora ICT, aby zmniejszać jego wpływ na środowisko wiedząc, że technologia cyfrowa ma 12 razy mniejszy wpływ na emisję CO2 na całym świecie, niż przemysł i 7 razy mniej, niż transport, czy budownictwo.

Zaangażowanie Grupy Orange w zarządzanie wpływem jej działań na zmiany klimatyczne zostało docenione przez Carbon Disclosure Project, wiodącą międzynarodową organizację zajmującą się raportowaniem emisji gazów cieplarnianych.Pojawienie się Grupy na liście A oznacza, że Orange jest jedną z najlepszych organizacji w zakresie sprawozdawczości środowiskowej w 2019 roku.


Sprawdź

Artykuły powiązane

 • Redukujemy emisje CO2
  Optymalizujemy zużycie energii
  Sprawdź
 • Redukujemy emisje CO2
  Przechodzimy na zieloną energię
  Sprawdź
Na skróty
Orange Polska
© 2021 Orange Polska S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 • Nasz profil na Facebook
 • Nasz profil na Instagram
 • Nasz profil na LinkedIN
 • Nasz profil na YouTube
 • Nasz profil na Twitter