Zaloguj się
< Powrót   Nasza odpowiedzialność za planetę

Redukujemy emisje CO2

Ku neutralności klimatycznej

W Orange wciąż dokładamy starań, aby zmniejszyć nasz własny ślad węglowy efektywnie gospodarując zasobami naturalnymi oraz energią, monitorując ich zużycie oraz redukując emisje dwutlenku węgla związane z naszą działalnością.

Uważamy, że konieczne jest podjęcie pilnych i trwałych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu, ponieważ sukces biznesowy nie powinien odbywać się kosztem środowiska. Dlatego działania wspierające ochronę klimatu są jednym z priorytetowych celów Grupy Orange.

W walce z kryzysem klimatycznym Grupa Orange wyznaczyła sobie cel osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2040 r (Zakresy 1, 2 i 3 Protokołu GHG). To o dekadę wcześniej, niż przewiduje w ramach Zielonego Ładu Unia Europejska i rekomenduje operatorom telekomunikacyjnym międzynarodowa organizacja GSMA.

W Orange Polska zmniejszamy nasz negatywny wpływ na środowisko redukując emisje CO2, przechodząc na „zieloną” energię, wprowadzając zasady gospodarki obiegu zamkniętego, dzięki którym będziemy mogli wydłużać życie urządzeń. Naszym klientom dostarczamy innowacyjne usługi i cyfrowe rozwiązania, które pomagają im angażować się w ochronę środowiska i redukować własne emisje.

Nasze działania na rzecz ograniczenia wpływu środowiskowego przynoszą wymierne rezultaty. W latach 2015-22 ograniczyliśmy w Orange Polska nasze emisje CO2e o 38% (zakres 1+2, wg Protokołu GHG), pomimo zwielokrotnienia wzrostu transmisji danych w sieciach.

W naszych działaniach na rzecz środowiska nie zatrzymujemy się. Do 2025 roku, w Orange Polska zmniejszymy emisje CO2 w zakresach 1 i 2 Protokołu GHG (tj. bezpośrednie i pośrednie emisje własne) o 65%, w porównaniu do roku 2015. Osiągnięcie celu będzie możliwe przede wszystkim dzięki zwiększaniu udziału energii odnawialnej w strukturze energetycznej do, co najmniej 60% w roku 2025, w oparciu o długoterminowe umowy zakupowe bezpośrednio z producentami energii odnawialnej (PPA), a także poprzez dalszą pracę nad efektywnością energetyczną sieci. Przyspieszamy także działania zmierzające do redukcji emisji w całości łańcucha dostaw, tj. z uwzględnieniem dostawców i klientów (tzw. zakres 3).

Artykuły powiązane

  • Redukujemy emisje CO2
    Optymalizujemy zużycie energii
    Sprawdź
  • Redukujemy emisje CO2
    Przechodzimy na zieloną energię
    Sprawdź