Zaloguj się
< Powrót   Nasza odpowiedzialność za planetę

Redukujemy emisje CO2

Ku neutralności klimatycznej

W Orange wciąż dokładamy starań, aby zmniejszyć nasz własny ślad węglowy efektywnie gospodarując zasobami naturalnymi oraz energią, monitorując ich zużycie oraz redukując emisje dwutlenku węgla związane z naszą działalnością.

Uważamy, że konieczne jest podjęcie pilnych i trwałych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu, ponieważ sukces biznesowy nie powinien odbywać się kosztem środowiska. Dlatego działania wspierające ochronę klimatu i środowiska są jednym z priorytetowych celów Grupy Orange Polska.

W Orange Polska zmniejszamy nasz negatywny wpływ na środowisko redukując emisje CO2, przechodząc na „zieloną” energię, wprowadzając zasady gospodarki obiegu zamkniętego, dzięki którym będziemy mogli wydłużać życie urządzeń. Naszym klientom dostarczamy innowacyjne usługi i cyfrowe rozwiązania, które pomagają im angażować się w ochronę środowiska i redukować własne emisje.

Zgodnie z ogłoszoną w kwietniu 2021 roku strategią #OrangeGoesGreen, do 2025 roku zobowiązaliśmy się do:

 • zaspokajania przynajmniej 60% swojej konsumpcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych;
 • ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) powstających w wyniku spalania paliw lub użytkowania zakupionej energii elektrycznej lub cieplnej (czyli z Zakresów 1 i 2 wg GHG Protocol) o -65% względem 2015 roku.

Rok 2023 Grupa Orange Polska zakończyła z:

 • 74% udziałem energii odnawialnej w całkowitym wykorzystaniu energii elektrycznej (374 z 505 GWh);
 • -79% redukcją emisji GHG w porównaniu do 2015 roku.

Nasze działania na rzecz ograniczenia wpływu środowiskowego przynoszą wymierne rezultaty, a osiągnięcie celów dwa lata wcześniej przed ustalaną datą było możliwe przede wszystkim dzięki zwiększaniu udziału energii odnawialnej w strukturze energetycznej pozyskiwanej w oparciu o długoterminowe umowy zakupowe bezpośrednio z producentami energii odnawialnej (PPA), a także poprzez dalszą pracę nad efektywnością energetyczną sieci.

Celem Orange Polska jest neutralność klimatyczna netto do 2040 roku. Oznacza to, że co najmniej 90% emisji zostanie zredukowane organicznie: w ramach działalności biznesowej, a kompensowane zostaną jedynie emisje resztkowe, niemożliwe do uniknięcia. Do roku 2030 zakładamy ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości (Zakresy 1, 2 i 3 GHG Protocol) o -45% względem 2020 roku.

Kolejnym krokiem na drodze ku neutralności klimatycznej netto jest wprowadzenie systemu zarządzania emisjami związanymi z naszym łańcuchem wartości – tzw. Zakres 3 wg GHG Protocol. Oznacza to wszystkie emisje związane z produktami i usługami, które kupujemy, jak też z użytkowaniem usług i produktów, dostarczanym naszym klientom. To kluczowe wyzwanie, bo emisje z Zakresu 3 stanowią zdecydowaną większość w naszym bilansie klimatycznym: w 2022 roku było to 68%, w kolejnych latach ze względu na dynamiczne ograniczanie emisji z zakresów 1 i 2 udział ten będzie coraz bardziej dominujący.

Artykuły powiązane

 • Redukujemy emisje CO2
  Optymalizujemy zużycie energii
  Sprawdź
 • Redukujemy emisje CO2
  Przechodzimy na zieloną energię
  Sprawdź