Zaloguj się
< Powrót   Redukujemy emisje CO2


Orange Polska jako pierwszy polski operator telekomunikacyjny i jedna z pierwszych polskich firm podpisał, już w 2020 roku, umowę na dostawę energii odnawialnej prosto od producenta – tzw. Power Purchase Agreement (PPA). Dziś firma dysponujemy pięcioma tego typu kontraktami, zapewniającymi ok. 400 GWh rocznie z wiatru i słońca. Co istotne, są to kontrakty długoterminowe, co oznacza, że zapewniamy sobie w ten sposób stabilny dopływ energii ze źródeł odnawialnych w perspektywie 2030 roku.

Zielona energia jest dostarczana z wybudowanych dla Orange Polska turbin wiatrowych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Korzystają z niej serwerownie, stacje bazowe telefonii komórkowej, szafy dostępowe czy biura oraz punkty obsługi klienta. Teraz usługi dostarczane naszym klientom wiążą się z mniejszą emisją dwutlenku węgla do atmosfery.

Centra danych to serce naszego biznesu, które potrzebują dużo energii, aby móc nieprzerwanie dostarczać usługi naszym klientom. Dlatego postanowiliśmy zagospodarowywać dachy i grunty naszych obiektów, aby wytwarzać zieloną energię elektryczną na własne potrzeby.

Elektrownie fotowoltaiczne zasiląją Centrum Przetwarzania Danych (CDP) Orange Polska w Łodzi i pod Kielcami oraz ultranowoczesny Warsaw Center Hub. To kolejny z naszych sposobów na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery i odciążenie sieci przesyłowych.

Artykuły powiązane

  • Wybieraj cyfrowe rozwiązania
    Optymalizujemy zużycie energii
    Sprawdź