Zaloguj się
< Powrót   Redukujemy emisje CO2

Efektywność energetyczna 5G


Fundamentem działalności Orange, podobnie jak innych telekomów, są usługi telekomunikacyjne oraz sieć, dzięki której one działają. Odpowiadają one za przeważającą większość zużycia energii elektrycznej przez spółkę i większość emisji dwutlenku węgla.

Nacisk na efektywność energetyczną sieci mobilnej jest procesem ciągłym. Jest to prawdziwa ewolucja technologiczna mająca na celu sprostanie eksplozji potrzeb w zakresie łączności i opracowanie nowych usług przydatnych dla ludzi, społeczeństwa i planety. 5G jest zatem integralną częścią rozwiązań zmniejszających nasz wpływ na środowisko, ponieważ im nowsza generacja sieci mobilnej, tym wyższa jej efektywność energetyczna.

Sieć 5G będzie 10 razy bardziej energooszczędne niż 4G. Anteny 5G poradzą sobie z większą przepustowością i zapewnią wyższą wydajność, obsługując jednocześnie więcej użytkowników. Gdy porównamy 3G do 2G oraz 4G do 3G, uzyskamy około 10-krotną oszczędność energii przy przesłaniu 1 GB danych. Podobnie jest w przypadku 5G. Chcemy, aby do 2025 roku nasza sieć zużywała co najmniej 7 razy mniej energii na 1 GB przesłany w technologii 5G niż w LTE, a do 2030 roku co najmniej 15 razy. To przełoży się również na niższe emisje CO2.

Możliwości, które stworzy technologia 5G by wdrażać nowe systemowe rozwiązania i inicjatywy środowiskowe, których pozytywny wpływ na dekarbonizację znacznie przewyższy wzrost zużycia energii spowodowany wdrożeniem nowej technologii dostępu. Przykładami rozwiązań, które w przyszłości będzie wspierała technologia 5G to rolnictwo, inteligentne miasta i produkcja.

Artykuły powiązane

  • Wybieraj cyfrowe rozwiązania
    Przechodzimy na zieloną energię
    Sprawdź