Co to jest IaaS? Czym jest chmura elastyczna i jakie ma zalety?
Cloud 21 lutego 2023 6 minut czytania

Co to jest IaaS? Czym jest chmura elastyczna i jakie ma zalety?

IaaS (Infrastructure as a Service) to nowoczesny sposób wykorzystania usług chmurowych do zapewnienia infrastruktury IT oferowanej użytkownikowi końcowemu przez zewnętrznego dostawcę. Dowiedz się, jakie zalety ma model IaaS oraz jak możesz wykorzystać go w swojej firmie.

Czy naprawdę wiesz, czym jest chmura? Większość użytkowników kojarzy to słowo z wirtualną przestrzenią, w której przechowywane są różnego rodzaju dane. Ale w praktyce jest to trochę bardziej skomplikowane. Istnieją trzy najważniejsze modele usług cloud computing:

 • PaaS (Platform as a Service),
 • SaaS (Software as a Service),
 • IaaS (Infrastructure as a Service).

Dziś przyjrzymy się bliżej ostatniemu modelowi. Infrastruktura jako usługa (ang. Infrastructure as a Service, IaaS) jest ważna dla organizacji, które przechowują dane o swoich klientach. Utrzymanie lokalnej infrastruktury IT może być zarówno kosztowne, jak i pracochłonne, dlatego zapotrzebowanie klientów na infrastrukturę jako usługę stale rośnie. IaaS może zmienić reguły gry, ponieważ obiecuje dostęp na żądanie do zasobów obliczeniowych.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co to jest IaaS i jakie korzyści oferuje organizacji.

Model IaaS pozwala przechowywać i analizować ogromne zbiory danych – zapewnia obsługę dużych obciążeń i można go w prosty sposób zintegrować z narzędziami analizy biznesowej.

Czym jest IaaS?


Infrastruktura jako usługa, czyli IaaS, to rodzaj przetwarzania w chmurze, który zapewnia całą infrastrukturę potrzebną do prowadzenia firmy. Obejmuje to różne zasoby, od mocy obliczeniowej i sieci przez pamięć masową na żądanie po inne usługi działające na serwerach online. Zasoby te pozwalają użytkownikom instalować systemy operacyjne, wdrażać bazy danych i testować obciążenia zgodnie z wymaganiami. Klienci mogą wdrożyć IaaS w jednym z trzech różnych modeli usług zdefiniowanych przez National Institute of Standards Technology (NIST):

 • Chmura prywatna: usługi IaaS są udostępniane do wyłącznego użytku przez jedną organizację. Dostawca oferuje klientom dostęp do zasobów za opłatą naliczoną według ich rzeczywistego wykorzystania.
 • Chmura publiczna: w tym modelu zasoby IaaS są udostępniane do użytku przez wiele organizacji (wielu dzierżawców). Infrastruktura fizyczna może być własnością firmy, być zarządzana i obsługiwana przez usługodawcę, organizację akademicką lub rządową. W tym modelu infrastruktura znajduje się na terenie dostawcy chmury.
 • Chmura hybrydowa: w tym przypadku firma decyduje się na wykorzystanie zarówno chmury publicznej, jak i prywatnej na potrzeby aplikacji lub ogólnej architektury. Te dwa modele chmury pozostają unikalnymi jednostkami, ale są połączone ze sobą za pomocą standardowej lub zastrzeżonej technologii, która zapewnia łatwy dostęp do danych i aplikacji z każdego miejsca na świecie.

Więcej o rodzajach chmury przeczytasz w tym artykule: Rodzaje chmury internetowej

Jak działa model IaaS?


IaaS działa na zasadzie wirtualizacji i zapewnia użytkownikom końcowym możliwość konfigurowania zasobów obliczeniowych zgodnie z własnymi potrzebami. Platforma IaaS pozwala wybrać typ i konfigurację wymaganej infrastruktury. Te zwirtualizowane zasoby obliczeniowe naśladują zachowanie zasobów fizycznych. Członkowie Twojego zespołu mogą uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego zdalnego serwera dokładnie w taki sam sposób, jak w przypadku serwerów fizycznych.

Opłaty za IaaS są zwykle naliczane według stawek godzinowych, tygodniowych lub miesięcznych. Dostępność usługi oraz szczegóły konfiguracji infrastruktury są w dużym stopniu uzależnione od dostawcy IaaS.

Kto korzysta z rozwiązań IaaS?

IaaS jest używany w wielu przypadkach. Przydaje się m.in. do tworzenia kopii zapasowych, przechowywania i odzyskiwania danych oraz pomaga zarządzać zmieniającymi się potrzebami w zakresie pamięci masowej. Konfigurowanie środowisk testowych i programistycznych jest również szybsze i tańsze dzięki IaaS. Firmy pracujące z big data często korzystają z IaaS, co pozwala im znacznie zwiększyć moc obliczeniową. Istnieje również wiele przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem w chmurze, które wywodzą się z większych firm.

Niektóre z nich to:

 • Digital Ocean,
 • IBM Cloud,
 • Amazon AWS (Amazon Web Services),
 • Microsoft Azure,
 • OpenStack,
 • Rackspace,
 • VMware,
 • Red Hat.

Chociaż duże organizacje mają z reguły więcej zasobów, małe firmy i start-upy mogą równie efektywnie korzystać z tego modelu chmury. Model IaaS pozwala im zlecić realizację potrzeb związanych z infrastrukturą IT zewnętrznemu dostawcy, dzięki czemu mogą bardziej skoncentrować się na rozwoju przedsiębiorstwa. To sposób na zaoszczędzenie pieniędzy – nie trzeba zatrudniać dodatkowych specjalistów do zarządzania infrastrukturą ani kupować drogiego sprzętu.

Zastosowania biznesowe dla rozwiązania IaaS


Istnieje kilka scenariuszy zastosowań IaaS, w których korzyści biznesowe są niezaprzeczalne. Oto najpopularniejsze przykłady wykorzystania modelu IaaS.

Testowanie i rozwój aplikacji


Moc obliczeniowa stojąca za IaaS sprawia, że ​​model ten idealnie nadaje się do uruchamiania i testowania aplikacji. Dzięki umowom SLA od dostawców i wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa przedsiębiorstwa mogą zaufać IaaS w zakresie realizacji projektów o znaczeniu krytycznym. Za sprawą IaaS wdrożenie aplikacji można przeprowadzić znacznie szybciej.

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie po awarii


Jednym z zastosowań infrastruktury jako usługi (IaaS) jest wykorzystanie jej jako planu odzyskiwania po awarii dla krytycznych obciążeń. Rolą IaaS w strategii backupu jest możliwość awaryjnego odtworzenia infrastruktury IT oraz ograniczenie czasu niedostępności firmowych usług i systemów do minimum.

Hosting złożonych stron internetowych


Chociaż IaaS nie zawsze jest odpowiedni dla prostych stron internetowych, może być optymalnym rozwiązaniem dla bardziej złożonych projektów – szczególnie w przypadku witryn o bardzo zmiennym ruchu, które wymagają skalowalnych zasobów, aby sprostać nieprzewidzianym wymaganiom.

Obliczenia o wysokiej wydajności (HPC)


Złożone zadania, takie jak obliczenia naukowe, modelowanie finansowe i prace związane z projektowaniem produktów, zwykle wymagają użycia superkomputerów lub klastrów. W tym zakresie IaaS może być doskonałą alternatywą ze względu na swoją skalowalność.

Analiza dużych zbiorów danych


Jednym z elementów „budulcowych” współczesnego marketingu jest gromadzenie ogromnych ilości danych o użytkownikach. Przetwarzanie ich jest nawet ważniejsze od samego zbierania tych informacji. Model IaaS pozwala przechowywać i analizować ogromne zbiory danych, ponieważ zapewnia obsługę dużych obciążeń i można go w prosty sposób zintegrować z narzędziami analizy biznesowej. Pomaga to uzyskać lepszy wgląd w dane biznesowe, dzięki czemu firmy mogą budować silniejsze relacje ze swoimi klientami i przewidywać aktualne trendy.

E-commerce


Jednym z podstawowych zastosowań IaaS jest również handel detaliczny. Oczekuje się, że ruch online i transakcje będą wzrastać każdego roku w okresie świątecznym, w listopadzie i grudniu, a także marcu i kwietniu. Dzięki IaaS sprzedawcy detaliczni mogą szybko rozbudować swoją infrastrukturę i zwiększyć zasoby, aby obsłużyć szczytowe obciążenia w tych okresach.

W jaki sposób wykorzystanie Infrastructure as a Service może pomóc w rozwoju Twojej firmy i środowiska IT?

Oszczędność


Po pierwsze, jak już wiesz, model IaaS jest opłacalny dla przedsiębiorstw. Eliminuje koszty związane z konfiguracją i zarządzaniem fizycznym centrum danych, dzięki czemu migracja do chmury jest posunięciem rozsądnym finansowo. Modele płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem stosowane przez dostawców IaaS pomagają obniżyć koszty sprzętu i konserwacji oraz pozwalają zespołowi IT skoncentrować się na podstawowych działaniach.

Skalowalność


Wdrożenie IaaS staje się jeszcze bardziej korzystne w przypadku wzrostu obciążenia firmy, ponieważ IaaS oferuje wysoki stopień skalowalności. Gdy zmienią się Twoje potrzeby, możesz zwiększyć pojemność swojego serwera za pomocą zaledwie kilku kliknięć! Co więcej, nie musisz zarządzać i aktualizować oprogramowania i sprzętu ani rozwiązywać problemów z urządzeniami.

Bezpieczeństwo


Dodatkowe zalety przetwarzania w chmurze IaaS obejmują rozbudowane systemy bezpieczeństwa, na które składa się m.in. szyfrowanie danych w spoczynku. Oznacza to, że Twoja firma może uzyskać wyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony niż w przypadku hostingu infrastruktury na miejscu.

Jednak wybierając dostawcę usług w chmurze IaaS, najpierw należy zapytać o jego politykę prywatności oraz zapoznać się z listą środków, jakie podejmuje w celu ochrony danych swoich klientów. Tylko wówczas będziesz miał pewność, że procedury bezpieczeństwa spełniają wymagania Twojej firmy.

Minimalizacja przestojów


IaaS gwarantuje minimalizację przestojów, dzięki czemu Twoja firma będzie przygotowana na najgorsze scenariusze. W przypadku awarii fizycznej infrastruktury koszt związany z przywróceniem ciągłości biznesowej mógłby być naprawdę wysoki. Większość dostawców usług w chmurze IaaS przechowuje infrastrukturę IT w wysoce bezpiecznych centrach danych, które mają zasilanie awaryjne, są właściwie chłodzone i zapewniają stałą łączność sieciową.

Dzięki wdrożeniu IaaS nawet w przypadku zalania czy poważniejszej awarii w siedzibie firmy Twoi pracownicy będą mogli pracować zdalnie i być produktywni, co zminimalizuje ryzyko poniesienia strat wizerunkowych oraz wysokich kosztów związanych z przestojami w działalności.

IaaS, SaaS i PaaS to trzy filary przetwarzania w chmurze. Wiesz już, co to IaaS, a jak wypada on na tle pozostałych dwóch modeli? Przyjrzyjmy się im bliżej.

IaaS vs PaaS


W przypadku PaaS (Platform as a Service) klient otrzymuje kompletny i gotowy do użycia produkt, w tym przypadku platformę. W takim modelu wszystko jest zarządzane przez dostawcę i po jego stronie leży cała odpowiedzialność za utrzymanie krytycznej infrastruktury.

Nie trzeba martwić się o dostępność, skalowalność i bezpieczeństwo (przynajmniej w teorii). Istotnym minusem PaaS jest to, że zazwyczaj usługobiorca ma mały wpływ na rozwój danej usługi. Co więcej, rozwiązania PaaS mogą nie być w pełni zoptymalizowane pod kątem języka i platform używanych w Twojej firmie, a znalezienie specjalnie dostosowanego rozwiązania bywa utrudnione.

IaaS vs SaaS


Model SaaS (Software as a Service), znany również jako aplikacje w chmurze, jest najczęściej używaną usługą cloud computing. Dostawcy SaaS udostępniają oprogramowanie użytkownikom przez internet, zwykle za miesięczną opłatą abonamentową. Zazwyczaj jest ono gotowe do użycia i uruchamiane z przeglądarki internetowej użytkownika, co pozwala firmom pominąć dodatkowe pobieranie lub instalację aplikacji.

W przeciwieństwie do IaaS model SaaS zazwyczaj umożliwia minimalne dostosowywanie funkcji, możliwości i integracji. Może to zmusić firmy do zainwestowania znacznych zasobów w zarządzanie lub dostosowywanie aplikacji do istniejącej infrastruktury.

Przyszłość modelu IaaS


Z artykułu dowiedziałeś się, co to jest model IaaS, jakie ma zalety i w jakich obszarach sprawdzi się najlepiej. A jaka czeka go przyszłość? Otóż rynek IaaS stale się rozwija i nie wykazuje oznak spowolnienia. Galopująca cyfryzacja gospodarek, w których rządy wspierają systemy informacyjne i komunikacyjne, stymuluje popyt na infrastrukturę jako usługę. Wraz ze stale rosnącą liczbą dostawców powstają także nowe partnerstwa i ekosystemy, co pozwala przypuszczać, że „złoty wiek” usług IaaS wciąż jest przed nami.

Oceń artykuł

Masz pytania? Wypełnij formularz. Nasz zespół ekspertów służy pomocą.

Mogą Cię również zainteresować

 • Co to jest edge computing? Dane bliżej użytkownika

  Co to jest edge computing? Dane bliżej użytkownika
  Co to jest edge computing? Dane bliżej użytkownika
  Cloud 29 maja 2024

  Cloud

  Aby sprostać oczekiwaniom konsumentów oraz zapewnić im szybki i niezawodny dostęp do aplikacji czy usług, coraz więcej organizacji decyduje się […]

 • Jakie są najnowsze metody szyfrowania danych w chmurze?

  Jakie są najnowsze metody szyfrowania danych w chmurze?
  Jakie są najnowsze metody szyfrowania danych w chmurze?
  Cloud 12 marca 2024

  Cloud

  Szyfrowanie w chmurze stanowi jeden z najskuteczniejszych sposobów ochrony firmowych danych. Wciąż korzysta z niego jednak tylko co trzecie polskie […]

 • Sieci programowalne komputerowo – technologia SDN

  Sieci programowalne komputerowo – technologia SDN
  Sieci programowalne komputerowo – technologia SDN
  Cloud 1 lutego 2024

  Cloud

  W ciągu ostatnich lat firmy i instytucje przeniosły do chmur i aplikacji wiele procesów, które dotąd były prowadzone offline. Klasyczne […]

 • Wszystko, co musisz wiedzieć o bezpieczeństwie natywnym w chmurze

  Wszystko, co musisz wiedzieć o bezpieczeństwie natywnym w chmurze
  Wszystko, co musisz wiedzieć o bezpieczeństwie natywnym w chmurze
  Cloud 14 listopada 2023

  Cloud

  Dynamiczna ewolucja krajobrazu teleinformatycznego zmusza organizacje do wdrażania coraz skuteczniejszych cyberzabezpieczeń. Z pomocą w rozwiązywaniu problemów z bezpieczeństwem infrastruktury IT […]