Jak zarejestrować Neostradę?

DrukujEXPORTUJ PDF

Krok 1

Otwórz stronę rejestracja.orange.pl.

Krok 2

Wprowadź numer umowy oraz login Neostrady. Dane te znajdziesz na wyciągu z umowy. Kliknij Dalej.

 

Krok 3

Rejestracja zakończyła się powodzeniem. Wyświetlone zostaną:

  • login Neostrady i hasło do połączenia
  • numery ID i PIN

Koniecznie zapisz te informacje . Możesz je pobrać w postaci pliku PDF, klikając przycisk zapisz.

Krok 4

Zostanie wyświetlona informacja o konieczności konfiguracji modemu. Po naciśnięciu przycisku dalej, w nowym oknie zostanie otwarta strona o adresie 192.168.1.1.