Zaloguj się

Zrównoważony Rozwój w Orange Polska

Dowiedz się więcej

Zostań dostawcą Orange

Standardy współpracy z dostawcami, sposób rejestracji i warunki umów - wszystko w jednym miejscu
Zarejestruj się

Jak działamy

Relacje z kontrahentami są dla nas kluczowe.
Tylko dzięki dobrej współpracy możemy świadczyć najwyższej jakości usługi dla naszych klientów.

Poznaj nasze obszary zakupowe
 • Technologie i sieci telekomunikacyjne

 • Informatyka

 • Administracja i HR

 • Produkty abonenckie

Kodeks Postępowania Dostawców

Chcemy współpracować z partnerami, którzy podzielają nasze zasady etyki biznesowej, zobowiązań społecznych i środowiskowych.
Kodeks opisuje, jakimi wartościami kierujemy się w Orange.

- Kodeks Postępowania Dostawców Orange Polska S.A. - dotyczy umów zawartych od 30.03.2023 r.

- Kodeks Postępowania Dostawców Orange Polska S.A. - dotyczy umów zawartych do 29.03.2023 r.

Dołącz do nas

Zarejestruj się na naszym portalu, a będziesz otrzymywać informacje o przetargach i zapytaniach ofertowych.

Zauważyłeś potencjalne przypadki niezgodności? Sprawdź, jak je zgłosić
Zarejestruj się

Dokumenty

 • Klauzule umowne

  To dokument zawierający zestaw standardowych klauzul umownych wymaganych przez Orange Polska S.A. Klauzule wiążą kontrahenta Orange Polska w takim zakresie, w jakim wynika to z postanowień umowy zawartej pomiędzy Orange Polska a Kontrahentem.

  Pobierz PDF
 • Załączniki do umów

  To zestaw standardowych załączników do umów, wymaganych przez Orange Polska S.A. Poszczególne Załączniki wiążą Kontrahenta Orange Polska w takim zakresie, w jakim wynika to z postanowień umowy zawartej pomiędzy Orange Polska a Kontrahentem.

 • Ogólne warunki umów

  To dokument zawierający ogólne warunki umów zakupowych zawieranych przez Orange Polska (OWU). OWU wiąże Kontrahenta Orange Polska, jeśli Kontrahent zobowiązał się do tego wobec Orange Polska w zawartej umowie lub złożonej przez siebie ofercie.

Dokumenty