Zaloguj się
< Powrót   Nasza odpowiedzialność za planetę

Zamykamy obieg


Aby ograniczyć naszą zależność od zasobów naturalnych Ziemi, włączamy zasady gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w naszej organizacji. GOZ to model, w którym zminimalizowana zostaje ilość powstających odpadów, a te których nie da się uniknąć, wracają jako zasób ponownie do obiegu. Taka zmiana podejścia pozwala na wydłużenie cyklu życia produktów, ograniczenie zużycia surowców oraz zminimalizowanie ilości powstających odpadów. Redukuje wykorzystanie energii i emisję dwutlenku węgla. To ważny krok na drodze ku neutralności klimatycznej. W Orange zdajemy sobie sprawę ze skali wpływu urządzeń niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych, dlatego staramy się wydłużyć ich cykl życia.


Przede wszystkim ambicją Grupy Orange jest wykorzystywanie odnowionego sprzętu w naszych sieciach i centrach danych, ale także wdrożenie wymagań, aby do 2025 roku 100% urządzeń pod marką Orange spełniało zasady eko-projektowania. Od ekoprojektowania poprzez ponowne użycie, odnowę, naprawę, recykling - włączamy zasady gospodarki obiegu zamkniętego w nasze procesy, aby wydłużać żywotność naszych produktów i ograniczać odpady.

Artykuły powiązane

 • Zamykamy obieg
  Odzyskiwanie i recykling telefonów komórkowych
  Sprawdź
 • Zamykamy obieg
  Odnowa urządzeń multimedialnych
  Sprawdź
 • Zamykamy obieg
  Eko-projektowanie produktów
  Sprawdź