Zaloguj się
< Powrót   Nasza odpowiedzialność za planetę

Dbamy o przyjazne środowisku miejsca pracy


Dążymy, aby miejsca, w których pracujemy były jak najbardziej ekologiczne.


Nieruchomości w Orange Polska są drugim, co do istotności wpływu, obszarem firmy odpowiedzialnym za emisje CO2, powstające w wyniku zużycia energii elektrycznej, gazu, węgla i oleju. To dlatego pracujemy nad ich istotną redukcją, inwestując w nowoczesne i przyjazne środowisku biura dla naszych pracowników.


Nasza główna siedziba – Miasteczko Orange w Warszawie, to miejsce zaprojektowane i wybudowane z dbałością o zminimalizowanie jego śladu środowiskowego. Jest biurowcem klasy A+, posiadającym certyfikat BREEAM z oceną „Excellent”. Certyfikat ten potwierdza, że nasze biuro spełnia najbardziej restrykcyjne normy ekologiczne i najwyższe europejskie standardy w budownictwie.


Nowe przyjazne biura otworzyliśmy też w Gdańsku, Łodzi, Radomiu, Wrocławiu, Bydgoszczy, Katowicach oraz Toruniu. Wybierając nowe biurowce, bierzemy pod uwagę posiadane przez budynek certyfikaty BREEAM lub LEAD, efektywność gospodarowania zasobami (a w szczególności wodą i energią, gdyż nowe budynki mogą pomóc zredukować ich zużycie o kilkadziesiąt procent), zagospodarowanie terenów zielonych, sposób zarządzania segregacją odpadów komunalnych, dostęp do transportu publicznego czy infrastrukturę rowerową.


W naszych siedzibach ograniczamy zużycie energii, segregujemy odpady oraz digitalizujemy nasze wewnętrzne procesy ograniczając zużycie papieru. Dzięki rezygnacji z plastikowych butelek z wodą na potrzeby biurowe we wszystkich siedzibach firmy oszczędzamy ok. 500 tys. plastikowych butelek, co roku.


W 2018r. wprowadziliśmy elastyczne miejsca pracy (flexi deski) umożliwiając pracownikom pracę zdalną. Dzięki tele- i wideokonferencjom od lat zmniejszamy liczbę podróży służbowych.


Przykładamy też wagę do edukacji ekologicznej pracowników. Edukujemy ich w zakresie ekojazdy, organizujemy akcje kształtowania nawyków „zero waste” i zbiórki telefonów do recyklingu oraz proekologiczne kampanie informacyjne.

Artykuły powiązane

  • Dbamy o przyjazne środowisku miejsca pracy
    Promujemy zrównoważony transport
    Sprawdź