5 kluczowych etapów tworzenia raportu

 • 01

  Przygotowanie

  Zastanawiamy się do kogo będzie adresowany nasz raport, co będzie obejmował, ustalamy kogo potrzebujemy, aby powstał.

 • 02

  Zaangażowanie

  To czas na dialog z naszymi interesariuszami, czyli grupami ważnymi dla funkcjonowania firmy i takimi, na które firma ma istotny wpływ

 • 03

  Definiowanie

  Raport powinien zawierać treści istotne dla interesariuszy, prezentować informacje w sposób kompleksowy. Zastanawiamy się, jak możemy pokazać nasze działania, które mierniki wybrać, jak je pozyskać z organizacji.

 • 04

  Monitorowanie

  Na tym etapie zaczynamy gromadzić potrzebne dane i sprawdzamy ich wiarygodność.

 • 05

  Raportowanie

  Piszemy raport i przedstawiamy go naszym interesariuszom. Dobry raport społeczny to nie tylko pokazanie stanu obecnego, ale przede wszystkim procesu realizacji wyzwań społecznych stojących przed firmą, prezentacja sposobu osiągania celów społecznych i stanu ich realizacji.

W Orange Polska wydajemy raport CSR raz w roku. Jest to narzędzie do komunikowania pozafinansowych aspektów funkcjonowania firmy.

Możemy w nim pokazać nasze podejście do społecznej odpowiedzialności – zaprezentować, jakie są nasze cele,co robimy i jakie są tego efekty. Raportowanie w zakresie CSR, to dla firmy cenne źródło informacji – identyfikacja jej słabych i mocnych stron, sposób na zobaczenie ryzyk i możliwości rozwoju, weryfikacja wyznaczonych celów i odpowiednich wskaźników do ich mierzenia. Chcesz wiedzieć więcej o działaniach Orange Polska, przejdź do zakładki wpływ społeczny.