W Orange przełamujemy
bariery w dostępie
do komunikacji

 • Proste i przejrzyste
  opisy ofert

 • Wygodny dostęp
  do cyfrowego
  świata

 • Wsparcie
  i udogodnienia
  w korzystaniu
  z usług

Dodatkowe udogodnienia

Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest seniorem lub osobą z niepełnosprawnościami?
Mamy dla Was wiele dodatkowych udogodnień:

 • Salony łatwo dostępne
  dla seniorów i osób
  z niepełnosprawnościami

 • Faktury, bilingi,
  dokumenty –tj.
  wzoru umów i cenniki
  dostępne dla osób
  słabowidzących
  lub niewidomych

 • Dla klientów powyżej
  65 r.ż. wprowadziliśmy
  uproszczoną
  wersję infolinii * 100

Dostępne salony Orange

Wśród naszych salonów wytypowaliśmy placówki, które dodatkowo przystosowaliśmy
do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Staraliśmy się, aby takie placówki znalazły się w każdym
mieście na prawach powiatu, w którym mamy Salony Sprzedaży Orange.

W salonach tych zapewniamy:

 • Swobodny dostęp bez barier architektonicznych
 • Pomoc we właściwym skonfigurowaniu urządzenia lub uruchomienia usługi
 • Dodatkowo przeszkolonych konsultantów
 • Pomoc tłumacza migowego

Zapewniamy dostęp do tłumacza on-line
w wybranych salonach sprzedaży Orange w godzinach 9.00 -17.00.
Jeśli będzie taka możliwość klient zostanie połączony od razu, a jeśli
tłumacz będzie w tym czasie zajęty - umówimy klienta w wybranym
przez niego terminie.

Wejście do dostępnego Salonu Orange oznaczyliśmy symbolami:

 • Symbol dostępności tłumacza migowego
 • Symbol dostępności dla osób głuchych
 • Symbol dostępności dla osób na wózkach
 • Symbol dostępności dla seniorów
Zobacz listę dostępnych salonów Zobacz mapę dostępnych salonów

Klienci seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać również z każdego innego z naszych punktów obsługi Klienta. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najlepiej odpowiedzieć na przedstawione nam potrzeby.

Dokumenty i faktury

Dokumenty i faktury dostępne dla osób
słabowidzących lub niewidomych.

 • W każdym naszym salonie możesz poprosić o wydrukowanie
  dokumentów tj. regulamin, cennik, wzór umowy powiększoną czcionką.
 • Możemy dostarczyć Ci ogólne warunki umowy, wzór umowy, cennik
  i regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w formacie
  tekstowym na nośniku elektronicznym, na papierze w alfabecie Braille’a
  lub przy użyciu dużej czcionki oraz pocztą elektroniczną w ciągu 30 dni
  od daty zamówienia. Zamówienia można składać za pośrednictwem
  www.orange.pl, facebooka i poprzez infolinie.
 • Masz możliwość zamówienia faktury VAT za usługi Orange w alfabecie Braille’a,
  dużą czcionką lub pocztą elektroniczną w formacie tekstowym.
 • W tym formacie możemy Ci również dostarczyć podstawowy wykaz usług
  telekomunikacyjnych (załącznik do faktury).
 • Możesz także zamówić szczegółowy wykaz usług telekomunikacyjnych (bilingi)
  dużą czcionką i w formacie tekstowym.
 • Dodatkową fakturę, załącznik oraz biling przygotowujemy jednorazowo
  lub cyklicznie na podstawie zamówienia złożonego przez osobę słabowidzącą
  lub niewidomą osobiście, listownie bądź telefonicznie.
 • Usługa jest bezpłatna.

Uproszczona infolinia dla seniorów

Każdy Klient jest inny i oczekuje indywidualnego podejścia.
Jeśli dodatkowo jest osobą starszą, dzwoniąc na infolinię,
może czuć się zagubiony.Dlatego, aby ułatwić połączenie
z doradcą na infolinii *100, specjalnie dla klientów powyżej
65 roku życia, wprowadziliśmy uproszczone menu IVR.

Klient słyszy krótki komunikat i wybiera temat rozmowy, bez konieczności przechodzenia
przez samoobsługowe menu. Dzięki temu szybciej i prościej połączy się
z doradcą oraz uzyska skuteczną pomoc.

Do obsługi Seniorów dedykowani są doradcy, którzy poza wiedzą
i umiejętnościami komunikacyjnymi wyróżniają się empatią i cierpliwością.
W standardach stosowanych w kontaktach z Seniorami nie używamy zwrotów branżowych
oraz ograniczamy skomplikowany język techniczny.