Nie czekaj. Przyjdź do Orange
po smartfon bez abonamentu

Nie korzystam z usług Orange
Korzystam z usług Orange

Cennik produktów na raty, bez abonamentu, obowiązujący od 03.09.2019 do odwołania. Wszystkie opłaty za urządzenia dotyczą sprzedaży na raty w okresie 20 miesięcy.

Cennik produktów na raty, bez abonamentu, obowiązujący od 03.09.2019 do odwołania. Wszystkie opłaty za urządzenia dotyczą sprzedaży na raty w okresie 20 miesięcy.

Niniejszy cennik dotyczy klientów indywidualnych, którzy w momencie zakupu dodatkowego urządzenia korzystają z ofert na abonament w mobilnej sieci pod marką Orange i nju mobile. Urządzenia na raty w cenach przedstawionych poniżej dostępne są również dla klientów korzystających z usług przedpłaconych w mobilnej sieci w ofercie Orange na kartę oraz nju mobile na kartę pod warunkiem posiadania stażu w mobilnej sieci Orange wynoszącego co najmniej 12 miesięcy. Wszystkie opłaty za urządzenia dotyczą sprzedaży na raty w okresie 20 miesięcy.

Niniejszy cennik dotyczy klientów indywidualnych, którzy w momencie zakupu dodatkowego urządzenia korzystają z ofert na abonament w mobilnej sieci pod marką Orange i nju mobile. Urządzenia na raty w cenach przedstawionych poniżej dostępne są również dla klientów korzystających z usług przedpłaconych w mobilnej sieci w ofercie Orange na kartę oraz nju mobile na kartę pod warunkiem posiadania stażu w mobilnej sieci Orange wynoszącego co najmniej 12 miesięcy. Wszystkie opłaty za urządzenia dotyczą sprzedaży na raty w okresie 20 miesięcy.

Sprawdź pozostałe urządzenia na raty

Sprawdź pozostałe urządzenia na raty