Bezpieczne Zdrowie Plus

Pobyt w szpitalu wiąże się zwykle ze zmniejszeniem dochodów oraz dodatkowymi kosztami. Nawet kilkudniowa hospitalizacja może odbić się niekorzystnie na Twoich finansach.

Bezpieczne Zdrowie Plus jest indywidualnym ubezpieczeniem na życie oraz na wypadek hospitalizacji Ubezpieczonego wskutek NW lub choroby oraz na wypadek śmierci Ubezpieczonego wskutek NW, w zależności od wybranego Pakietu, przygotowanym przez NNLife specjalnie dla Klientów Orange.

Bezpieczne Zdrowie Plus to 3 różne Pakiety:

Pakiet Standard (dla Ubezpieczonego, który w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej ukończył 18 rok życia, a nie ukończył 40 roku życia)

Pakiet Komfort (dla Ubezpieczonego, który w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej ukończył 40 rok życia, a nie ukończył 50 roku życia)

Pakiet Premium (dla Ubezpieczonego, który w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej ukończył 50 rok życia, a nie ukończył 71 roku życia)

Ochrony ubezpieczeniowej udziela NNLife TUnŻiR S.A. Szczegółowe warunki udzielania ochrony w ramach Umowy Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek hospitalizacji „Bezpieczne Zdrowie Plus”, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych poniżej, w zakładce regulaminy.

  • brak badań medycznych w momencie zawarcia Umowy
  • niska składka za ubezpieczenie
  • składka doliczana do rachunku telefonicznego
  • ochrona przez całą dobę, na całym świecie
Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?