Życie pod Kontrolą Plus

Ubezpieczenie na życie z sumą ubezpieczenia rosnącą w każdym kolejnym roku

Umiejętność zadbania o siebie przejawia się w działaniu nie tylko tu i teraz, ale przede wszystkim w zdolności do myślenia o bezpiecznej przyszłości. Chcesz być przygotowany na wszelkie okoliczności, także te niespodziewane? Jeśli tak, to cieszymy się, że jesteś przezorną osobą i mamy dla Ciebie sposób na zabezpieczenie przyszłości. Życie pod Kontrolą Plus to pięcioletnie ubezpieczenie na wypadek śmierci.

Zawierając umowę ubezpieczenia otrzymujesz ubezpieczenie, którego suma rośnie w czasie,od 1 000 zł aż do 25 000 zł (opcja dla Klientów w wieku 18‒50) lub do 10 000 zł (opcja dla Klientów w wieku 51+) w piątym roku. Dodatkowo w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (NW) suma ta jest powiększona o 25 000 lub 10 000 zł w zależności od wieku ubezpieczonego.

Ochrony ubezpieczeniowej udziela Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Szczegółowe warunki udzielania ochrony w ramach Umowy ubezpieczenia Życie pod Kontrolą Plus, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych poniżej, w zakładce „dokumenty”.

  • wysokie świadczenia ubezpieczeniowe przy niskiej składce za ubezpieczenie
  • brak zbędnych formalności i umowę zawartą bez konieczności jakichkolwiek badań medycznych w momencie zawarcia Umowy
  • składkę doliczaną do rachunku telefonicznego
  • ochronę przez całą dobę, na całym świecie, gwarantowaną przez towarzystwo ubezpieczeniowe
    z ponad 165-letnią tradycją działania
Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?