Bezpieczni na co dzień

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów Orange, NNLife przygotował specjalną ofertę indywidualnego ubezpieczenia na życie oraz na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.

Wybierając ubezpieczenie Bezpieczni na co dzień, w razie wypadku możesz otrzymać nawet do 150% początkowej sumy (patrz zakładka „zakres i suma ubezpieczenia”). Ubezpieczenie jest dostępne w trzech wariantach cenowych, które różnią się jej wysokością wypłacaną w przypadku zgłoszenia roszczenia (patrz zakładka „zakres i suma ubezpieczenia”).

Umowę ubezpieczenia może zawrzeć abonent mobilnej lub stacjonarnej usługi Orange który ukończył 18 rok życia, a nie ukończył 70 roku życia.

Ochrony ubezpieczeniowej udziela NNLife TUnŻiR S.A. Szczegółowe warunki udzielania ochrony w ramach umowy ubezpieczenia na życie oraz na wypadek śmierci wskutek NW oraz NW komunikacyjnego „Bezpieczni na co dzień”, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w zakładce „regulaminy”.

  • wysokie sumy ubezpieczenia za relatywnie niską składkę
  • podwojone świadczeniew przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
  • rosnąca do 150% suma ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego wskutek NW oraz NW komunikacyjnego przy niezmienionej wysokości składki
  • zawarcie Umowy bez zbędnych formalności, bez wypełniania ankiet i badań medycznych
  • ochrona przez całą dobę, na całym świecie
  • łatwość opłacania składki - składka jest doliczana do rachunku telefonicznego
  • dla ciągłości ubezpieczenia, za Twoją zgodą Orange poręczy zapłatę składki i zapłaci za Ciebie maksymalnie do 3 składek, gdy się opóźnisz z ich zapłatą (a które później zwrócisz Orange)