Zdrowie pod Kontrolą Plus

Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek zdiagnozowania jednej z najgroźniejszych chorób naszych czasów – choroby nowotworowej, przeznaczone dla wybranych Klientów Orange.

Dbanie o siebie nie polega tylko na działaniu tu i teraz, ale również na trosce o bezpieczną przyszłość, na byciu przygotowanym na wszelkie okoliczności, także te niespodziewane. Dlatego cieszymy się, że – tak jak my – cenisz sobie przezorność. Zdrowie pod Kontrolą Plus to maksymalnie pięcioletnie (w czasie obowiązywania umowy z Orange) ubezpieczenie na życie oraz na wypadek zdiagnozowania choroby nowotworowej.

Za około 1 zł dziennie już od pierwszego dnia trwania umowy obejmujemy Cię ochroną na wypadek śmierci. Oznacza to, że w razie Twojej śmierci osoba uprawniona otrzyma 1 000 zł. Kwota ta będzie powiększona o dodatkowe świadczenie w wysokości 25 000 zł (dla Klientów w wieku 18‒50) lub 10 000 zł (dla Klientów w wieku 51+), jeśli przyczyną śmierci będzie nieszczęśliwy wypadek.

Zapewnimy również pomoc w przypadku zdiagnozowania u Ciebie nowotworu złośliwego, wypłacając świadczenie, które przeznaczysz na dowolny cel, np. hospitalizację oraz leki. Suma ubezpieczenia z tego tytułu rośnie z czasem z 1 000 zł aż do 25 000 zł (dla Klientów w wieku 18‒50) lub do 10 000 zł (dla Klientów w wieku 51+) w piątym roku ubezpieczenia.

Pamiętaj jednak, że zgodnie z OWU świadczenie to zostanie wypłacone tylko w przypadku, gdy choroba nowotworowa zostanie zdiagnozowana po upływie co najmniej 180 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

W walce z chorobą otrzymasz także dodatkowe wsparcie – dostęp do Drugiej opinii medycznej – indywidualnej porady specjalisty z jednego z wielu wiodących ośrodków onkologicznych Ameryki Północnej, Europy bądź Azji, specjalizującego się w danej odmianie nowotworu. Opinię tę otrzymasz przetłumaczoną na język polski.

Ochrony ubezpieczeniowej udziela Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Szczegółowe warunki udzielania ochrony w ramach Umowy ubezpieczenia Zdrowie pod Kontrolą Plus, w tym zasady wypłaty świadczeń oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych poniżej, w zakładce „dokumenty”.

  • wysokie świadczenia ubezpieczeniowe przy niskiej składce za ubezpieczenie
  • brak zbędnych formalności
  • umowę zawartą bez konieczności jakichkolwiek badań medycznych w momencie zawarcia Umowy
  • składkę doliczaną do rachunku telefonicznego
  • ochronę przez całą dobę, na całym świecie, gwarantowaną przez towarzystwo ubezpieczeniowe z ponad 168-letnią tradycją działania
Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?