Narastająca Ochrona

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoich Klientów, Orange oferuje indywidualne ubezpieczenie na życie oraz na wypadek trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku przygotowane przez NNLife specjalnie dla Klientów Orange.

Wybierając ubezpieczenie Narastająca Ochrona, Klient może otrzymać nawet do 300% sumy początkowej wartości ubezpieczenia w przypadku zajścia zdarzenia (patrz zakładka „zakres i suma ubezpieczenia”).
Ubezpieczenie jest dostępne w dwóch wariantach cenowych, które różnią się wysokością sumy ubezpieczenia wypłacanej w przypadku zgłoszenia roszczenia (patrz zakładka „zakres i suma ubezpieczenia”).

Umowę ubezpieczenia może zawrzeć Abonent mobilnej lub stacjonarnej sieci Orange , który ukończył 18. rok życia, a nie ukończył 65 roku życia.

Ochrony ubezpieczeniowej udziela NNLife TUnŻiR S.A. Szczegółowe warunki udzielania ochrony w ramach Umowy Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek trwałego inwalidztwa NW „Narastająca Ochrona”, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych poniżej, w zakładce „regulaminy”.

Co zyskujesz?

  • wysokie świadczenia wypłacane już od 1% trwałego inwalidztwa wskutek NW
  • rosnącą do 300% suma ubezpieczenia
  • relatywnie niska składka za ubezpieczenie
  • brak badań medycznych w momencie zawarcia Umowy
  • ochrona przez całą dobę, na całym świecie
  • składka doliczana do rachunku telefonicznego
  • dla ciągłości ubezpieczenia, za Państwa zgodą Orange poręczy zapłatę składki i zapłaci za Ciebie do 3 składek , gdy się opóźnisz z ich zapłatą (a które później zwrócisz Orange)
Zakres świadczeńOkres trwania ubezpieczeniaPakiet StandardPakiet Plus
LataMiesiąceSumy ubezpieczenia
Trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego wskutek NW1 rok1-6 miesięcy30 000 zł40 000 zł
7-12 miesięcy45 000 zł60 000 zł
2 rok13-18 miesięcy60 000 zł80 000 zł
19-24 miesięcy75 000 zł100 000 zł
od 3 rokuod 25 miesiąca90 000 zł120 000 zł
Śmierć Ubezpieczonegocały okres trwania Umowy228 zł312 zł
Składka miesięczna19 zł26 zł
Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?