Aktywni na co dzień

Ubezpieczenie Aktywni na co dzień zapewnia dodatkowe środki finansowe dla Ubezpieczonego, gdy wskutek nieszczęśliwego wypadku (NW) dojdzie do złamania, oparzenia lub trwałego inwalidztwa (min. 10%).

Jeśli zdarzy się wypadek, otrzymasz pieniądze, które można przeznaczyć na szybszy dostęp do lekarzy specjalistów, nowoczesne leczenie, rehabilitację lub dowolnie wybrany cel.

Umowę ubezpieczenia może zawrzeć Abonent mobilnej lub stacjonarnej sieci Orange który ukończył 18. rok życia, a nie ukończył 65. roku życia.

Dla umów zawartych po 1 stycznia 2019 r.: Ochrony ubezpieczeniowej udziela Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Szczegółowe warunki udzielania ochrony w ramach Umowy Ubezpieczenie na wypadek złamania i oparzenia lub trwałego inwalidztwa wskutek NW „Aktywni na co dzień”, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Nationale-Nederlanden, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych poniżej, w zakładce regulaminy.

  • szeroki zakres ochrony
  • wypłatę świadczeń, w przypadku częstych zdarzeń (oparzenia i złamania wskutek nieszczęśliwego wypadku)
  • wypłata świadczenia już od min. 10% trwałego inwalidztwa będącego skutkiem nieszczęśliwego wypadku
  • wysokie świadczenia ubezpieczeniowe za relatywnie niską składkę
  • brak zbędnych formalności
  • ochrona przez całą dobę, na całym świecie
  • opłata doliczana do rachunku telefonicznego
Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?