Narastająca Ochrona

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoich Klientów, Orange oferuje indywidualne ubezpieczenie na życie oraz na wypadek trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku przygotowane przez NNLife specjalnie dla Klientów Orange.

Wybierając ubezpieczenie Narastająca Ochrona, Klient może otrzymać nawet do 300% sumy początkowej wartości ubezpieczenia w przypadku zajścia zdarzenia (patrz zakładka „zakres i suma ubezpieczenia”).
Ubezpieczenie jest dostępne w dwóch wariantach cenowych, które różnią się wysokością sumy ubezpieczenia wypłacanej w przypadku zgłoszenia roszczenia (patrz zakładka „zakres i suma ubezpieczenia”).

Umowę ubezpieczenia może zawrzeć Abonent mobilnej lub stacjonarnej sieci Orange , który ukończył 18. rok życia, a nie ukończył 65 roku życia.

Ochrony ubezpieczeniowej udziela NNLife TUnŻiR S.A. Szczegółowe warunki udzielania ochrony w ramach Umowy Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek trwałego inwalidztwa NW „Narastająca Ochrona”, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych poniżej, w zakładce „regulaminy”.

Co zyskujesz?

  • wysokie świadczenia wypłacane już od 1% trwałego inwalidztwa wskutek NW
  • rosnącą do 300% suma ubezpieczenia
  • relatywnie niska składka za ubezpieczenie
  • brak badań medycznych w momencie zawarcia Umowy
  • ochrona przez całą dobę, na całym świecie
  • składka doliczana do rachunku telefonicznego
  • dla ciągłości ubezpieczenia, za Państwa zgodą Orange poręczy zapłatę składki i zapłaci za Ciebie do 3 składek , gdy się opóźnisz z ich zapłatą (a które później zwrócisz Orange)
Zakres świadczeń Okres trwania ubezpieczenia Pakiet Standard Pakiet Plus
Lata Miesiące Sumy ubezpieczenia
Trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego wskutek NW 1 rok 1-6 miesięcy 30 000 zł 40 000 zł
7-12 miesięcy 45 000 zł 60 000 zł
2 rok 13-18 miesięcy 60 000 zł 80 000 zł
19-24 miesięcy 75 000 zł 100 000 zł
od 3 roku od 25 miesiąca 90 000 zł 120 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego cały okres trwania Umowy 228 zł 312 zł
Składka miesięczna 19 zł 26 zł
Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?