Dom Assistance

Dom Assistance to program ubezpieczeniowy przygotowany we współpracy z PZU S.A, którego celem jest pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów usług domowego Assistance. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. skutki nieszczęśliwego wypadku, któremu uległeś w swoim domu, zapewnienie pomocy gdy na skutek zdarzenia losowego (np. pożaru, powodzi) dom wymaga pomocy specjalisty lub nie nadaje się do zamieszkania

Za jedyne 4 zł miesięcznie:

  • asystę medyczną w przypadku nieszczęśliwego wypadku (np.pokrycie kosztów wizyty domowej lekarza i pielęgniarki)
  • pomoc w przypadku hospitalizacji (np. zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu medycznego i przewozu bliskich Ubezpieczonego)
  • wsparcie specjalistyczne w przypadku uszkodzeń w miejscu Twojego zamieszkania (np. pokrycie interwencji ślusarza, elektryka, hydraulika, szklarza)
  • zorganizowanie i pokrycie kosztów usług informacyjnych (pokrycie kosztów telefonicznego powiadomienia bliskich ubezpieczonego, pomoc przy znalezieniu placówek medycznych i aptek)

Aktywacja ubezpieczenia może nastąpić tylko po wcześniejszym kontakcie ze strony konsultanta.

Szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem Infolinii 501 030 030 (opłata według Twojego planu taryfowego).

W celu zgłoszenia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową prosimy o kontakt z infolinią PZU SA 801 102 102.

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?