Zaloguj się

Myślenie o planecie to już trend

Jak przekazać zużyty sprzęt elektroniczny?

Jeśli w odmętach Twojej szuflady zalega sprzęt elektroniczny kupiony w Orange (telefon, modem, dekoder i inne), pozwól, że się nim zajmiemy i przekażemy do recyklingu.
SprawdźZnajdź salon

Gdzie możesz nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt elektroniczny lub elektryczny?

W sklepie

W tym, w którym kupujesz urządzenie tego samego rodzaju i funkcji. Pamiętaj, że pracownik sklepu może odmówić przyjęcia sprzętu stwarzającego zagrożenie dla zdrowia lub życia.

W miejscu dostawy

Tym, do którego zamawiasz urządzenie tego samego rodzaju i funkcji.

W PSZOK-u

Czyli w punkcie selektywnego zbierania zużytego sprzętu. Wykaz tych punktów znajdziesz na stronach urzędów gmin oraz miast.

W dużym markecie

Możesz w nim zostawisz drobny (małogabarytowy) sprzęt. Możliwość ta dotyczy sklepów o powierzchni co najmniej 400 m2. Możesz oddać tam zużyty sprzęt, którego żaden z wymiarów nie przekracza 25 cm. Aby skorzystać z tego prawa, nie musisz kupować nowego urządzenia.

Co się dzieje z przekazanym sprzętem?

Zebrane urządzenia trafiają do zakładów przetwarzania, które zajmą się ich recyklingiem i utylizacją.

W punkcie serwisowym

O ile naprawa sprzętu okaże się nieopłacalna lub niemożliwa.

Program Re

Razem dla planety - co Ty na to?

Dowiedz się więcej o inicjatywach Programu Re i zobacz, jak możesz zadbać o planetę.
Sprawdź, co robimy

W trosce o środowisko

Orange Polska S.A. przywiązuje dużą wagę do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami ochrony środowiska i jako dystrybutor umożliwia przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Orange Polska współpracuje z organizacją odzysku oraz uzyskała wpis do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie, dokumentach i opakowaniach oznacza, że zużytego sprzętu nie należy wyrzucać z innymi odpadami. Użytkownik, który zamierza się pozbyć sprzętu jest zobowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub do punktu zbierania. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza.