Dowiedz się, jak przekazać zużyty sprzęt elektroniczny

Dowiedz się, jak pozbyć się niepotrzebnego, starego telefonu

Masz stary telefon i nie wiesz, co z nim zrobić?
Oto kilka sposobów, dzięki którym pozbędziesz się kłopotu z korzyścią dla siebie i środowiska.

Sprawdź Re
Dowiedz się, jak pozbyć się niepotrzebnego, starego telefonu Dowiedz się, jak pozbyć się niepotrzebnego, starego telefonu

Orange Polska S.A. przywiązuje dużą wagę do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami ochrony środowiska i jako dystrybutor umożliwia przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Orange Polska współpracuje z organizacją odzysku oraz uzyskała wpis do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO).

Orange Polska S.A. przywiązuje dużą wagę do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami ochrony środowiska i jako dystrybutor umożliwia przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Orange Polska współpracuje z organizacją odzysku oraz uzyskała wpis do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO).

Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.

Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję. Dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących sprzęt.

Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.

Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania

Punkty selektywnego zbierania zużytego sprzętu dostępne są na stronach urzędów gmin oraz miast.
Zebrany sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu.

Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.