Razem
w Chorobie

Ubezpieczenie Razem w Chorobie zapewni Ci dodatkowe środki finansowe na walkę z chorobą w przypadku zdiagnozowania nowotworu złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego. Ochroną może być objęte także zdrowie Twojego Małżonka lub Partnera.

Jeśli zostanie zdiagnozowana groźna choroba, to zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, możesz otrzymać pieniądze, które na pewno przydadzą się np. na konsultacje u lekarzy specjalistów, nowoczesne leczenie lub inny, dowolny cel.

Umowę ubezpieczenia może zawrzeć Abonent mobilnej lub stacjonarnej sieci Orange, który w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej ukończył 18. rok życia, a nie ukończył 51. roku życia.

W zależności od wybranego pakietu ubezpieczenia ochroną może być objęte także zdrowie Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego, który w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego ukończył 18. rok życia, a nie ukończył 56. roku życia.

Ochrony ubezpieczeniowej udziela Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe warunki udzielania ochrony w ramach Umowy - Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania groźnej choroby: nowotworu złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego Razem w Chorobie, w tym wyłączenia odpowiedzialności Nationale-Nederlanden, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które dostępne są w zakładce regulaminy.

co zyskujesz
zakres i suma ubezpieczenia
jak zgłosić roszczenie
regulaminy
formularze

Co zyskujesz

  • wypłatę pieniędzy w przypadku zdiagnozowania nowotworu złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego, zgodnie z OWU

  • możliwość objęcia ochroną zdrowia Twojego Małżonka lub Partnera

  • zawarcie Umowy bez zbędnych formalności, kwestionariuszy o stanie zdrowia i badań medycznych

  • ochronę przez całą dobę, na całym świecie

  • łatwe opłacanie składki, która jest doliczana do Twojej faktury za usługi telekomunikacyjne

  • ciągłość ubezpieczenia, za Twoją zgodą Orange poręczy i zapłaci za Ciebie do 3 kolejnych składek, jeśli spóźnisz się z ich zapłatą (a które później zwrócisz Orange)

Zakres i suma ubezpieczenia

Zakres Świadczenie Pakiet Solo Pakiet Duet
Sumy ubezpieczenia
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego Przez pierwsze 90 dni ochrony: otrzymasz 110% składek zapłaconych z tytułu Umowy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do dnia zdiagnozowania groźnej choroby. Od 91. dnia ochrony: wypłacana jest suma ubezpieczenia (nie więcej niż 100%). 20 000 zł 20 000 zł
Zdiagnozowanie u Małżonka lub Partnera nowotworu złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego n/a 20 000 zł
Składka miesięczna za ubezpieczenie 29,00 zł 39,00 zł

Jak zgłosić roszczenie

  • Zadzwoń na numer Infolinii Nationale-Nederlanden: 22 558 00 48 (opłata zgodnie z taryfą operatora)

  • Wyślij wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia wraz z wymaganą dokumentacją na adres: Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o, Skrytka pocztowa nr 25, 26-614 Radom

Formularz do zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego dostępny jest w zakładce formularze oraz na stronie www.nn.pl.