Pomoc
po Wypadku

Ubezpieczenie Pomoc po Wypadku zapewni Ci dodatkowe środki finansowe w przypadku poważnych, jak również i drobnych uszkodzeń ciała powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Ochroną może być objęte także zdrowie Twoich bliskich: Małżonka lub Partnera oraz Dzieci.

Jeśli zdarzy się wypadek, to zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, możesz otrzymać pieniądze, które na pewno przydadzą się np. na rehabilitację, konsultacje u lekarzy specjalistów lub inny, dowolny cel.

Umowę ubezpieczenia może zawrzeć Abonent mobilnej lub stacjonarnej sieci Orange, który w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej ukończył 18. rok życia, a nie ukończył 61. roku życia.

W zależności od wybranego pakietu ubezpieczenia ochroną może być objęte także zdrowie:

 • Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego, który w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego ukończył 18. rok życia, a nie ukończył 66. roku życia oraz

 • Dzieci Ubezpieczonego, które w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego ukończyły 6. miesiąc życia, a nie ukończyły 21. roku życia.

Ochrony ubezpieczeniowej udziela Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe warunki udzielania ochrony w ramach Umowy

 • Ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała po wypadku Pomoc po Wypadku, w tym wyłączenia odpowiedzialności Nationale-Nederlanden, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które dostępne są w zakładce regulaminy.

co zyskujesz
zakres i suma ubezpieczenia
jak zgłosić roszczenie
regulaminy
formularze

Co zyskujesz

 • wypłatę pieniędzy w przypadku uszkodzeń ciała powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zgodnie z OWU

 • ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb - Ty decydujesz o zakresie ochrony, wybierając Pakiet Solo, Duet lub Rodzina

 • podwójna suma ubezpieczenia w razie uszkodzenia ciała Dziecka wskutek NW, jeżeli do nieszczęśliwego wypadku doszło w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia

 • zawarcie Umowy bez zbędnych formalności, kwestionariuszy o stanie zdrowia i badań medycznych

 • ochronę przez całą dobę, na całym świecie

 • łatwe opłacanie składki, która jest doliczana do Twojej faktury za usługi telekomunikacyjne

 • ciągłość ubezpieczenia, za Twoją zgodą Orange poręczy i zapłaci za Ciebie do 3 kolejnych składek, jeśli spóźnisz się z ich zapłatą (a które później zwrócisz Orange)

Zakres i suma ubezpieczenia

Zakres Świadczenie Pakiet Solo Pakiet Duet Pakiet Rodzina
Sumy ubezpieczenia
Uszkodzenie ciała Ubezpieczonego wskutek NW Wypłacany jest % sumy ubezpieczenia w zależności od stopnia uszkodzenia ciała określony w Tabeli uszkodzeń ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku załączonej do OWU (katalog zamknięty); nie więcej niż 100%. 30 000 zł 30 000 zł 30 000 zł
Uszkodzenie ciała Małżonka lub Partnera wskutek NW n/a 30 000 zł 30 000 zł
Uszkodzenie ciała Dziecka wskutek NW* n/a n/a 15 000 zł
Składka miesięczna za ubezpieczenie 28,00 zł 42,00 zł 56,00 zł

*Wysokości sum ubezpieczenia, które są podstawą do wyliczenia świadczeń z tytułu uszkodzenia ciała Dziecka wskutek NW są podwajane, jeżeli do nieszczęśliwego wypadku doszło w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia.

Jak zgłosić roszczenie

 • Zadzwoń na numer Infolinii Nationale-Nederlanden: 22 558 00 48 (opłata zgodnie z taryfą operatora)

 • Wyślij wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia wraz z wymaganą dokumentacją na adres: Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o. , Skrytka pocztowa nr 25, 26-614 Radom

Formularz do zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego dostępny jest w zakładce formularze oraz na stronie www.nn.pl.