Zaloguj się
< Powrót   Wykorzystaj swoją moc do zmiany

Sprawdź rozwiązania Internetu Rzeczy


Nowoczesne technologie informacyjne oparte na „Internecie Rzeczy” (IoT) uznaje się za kluczowe dla zrównoważonego wykorzystywania zasobów w miastach, w których dziś żyje 75% obywateli Unii Europejskiej. Największy potencjał do zastosowania rozwiązań IoT mają obecnie miasta, ale z roku na rok jest ich coraz więcej również w domach i firmach.


Gospodarka unijna podąża w kierunku zielonej i cyfrowej przyszłości, a walka z kryzysem klimatycznym to jeden z głównych priorytetów Unii Europejskiej. Europa ma się stać kontynentem neutralnym klimatycznie do 2050 roku, a technologie cyfrowe zostały zidentyfikowane jako kluczowe i wspierające energooszczędność procesów oraz pozwalające na efektywniejsze wykorzystywanie zasobów. Poszukiwane są rozwiązania, dzięki którym sztuczna inteligencja, 5G, chmura, edge computing oraz Internet Rzeczy (IoT) w maksymalnym zakresie przyczynią się do realizacji nowej polityki klimatycznej.


Dzięki wykorzystaniu Internetu Rzeczy i komunikacji między maszynami (M2M) możliwe są rozwiązania usprawniające funkcjonowanie miast, dostarczanie energii elektrycznej, inteligentny monitoring i zarządzanie miejscami parkingowymi, czy system odbioru odpadów.

Cyfryzacja może służyć zdalnemu monitorowaniu zanieczyszczenia powietrza, wody oraz optymalizacji wykorzystania energii i zasobów naturalnych. Przykładami takich zastosowań są m.in. systemy zarządzania efektywnością energetyczną budynków (idea smart buildings) oraz służące optymalizacji ruchu ulicznego w miastach (idea smart cities). Rozwiązania „smart” oznaczają ograniczanie zużycia zasobów oraz redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Artykuły powiązane

  • Sprawdź inteligentne rozwiązania dla Twojego miasta
    Inteligentne miasta
    Sprawdź