Zaloguj się
< Powrót   Fakty o klimacie

Czy zmiana klimatu to prawda?


Oczywiście, to fakt naukowy! Zgadza się co do tego 99,9% naukowców na świecie i wszystkie znaczące organizacje naukowe. Naukowcy badają tę kwestię od dawna. Najbardziej znaną organizacją zajmującą się tym tematem jest Międzyrządowy Zespół do spraw Zmiany Klimatu (IPCC).

Założyła go w 1988 roku przez Organizacja Narodów Zjednoczonych w celu oceny wpływu człowieka na klimat. Jak działa? Tysiące badaczy dokonuje przeglądu stanu wiedzy naukowej w tym obszarze i co kilka lat publikuje obszerne raporty. Wnioski? Zmiana klimatu jest faktem. Emisja gazów cieplarnianych powoduje dalsze globalne ocieplenie oraz modyfikację wszystkich elementów systemu klimatycznego. To zwiększa prawdopodobieństwo dotkliwych, powszechnych i nieodwracalnych następstw dla przyrody, gospodarki i człowieka.

Przyczyną globalnej zmiany klimatu są emisje gazów cieplarnianych powodowane przez człowieka. Problem tak naprawdę zaczął się około 200 lat temu, wraz z nastaniem epoki przemysłowej. Wcześniej natura w miarę radziła sobie z problemem emisji. Ale rozwój współczesnego przemysłu ją przerósł.

Człowiek wydobywa paliwa kopalne – węgiel, ropę i gaz. Ich spalanie w elektrowniach, piecach, silnikach czy przemyśle uwalnia do atmosfery dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla (CO2) to zaś najbardziej znaczący gaz cieplarniany. Dlaczego? To on ma największy wpływ na globalną zmianę klimatu – odpowiada mniej więcej za 75% skutków globalnego ocieplenia. Nie jest jedyny. Innym ważnym gazem jest metan, powstający w rolnictwie czy ulatniający się w górnictwie. Do tego dochodzą rozmaite przemysłowe gazy używane w instalacjach chłodniczych czy gaśniczych. Ale to dwutlenek węgla ma największy udział w globalnej zmianie klimatu i dlatego o nim mówi się najwięcej.

Dwutlenek węgla występuje w atmosferze naturalnie – zawsze tak było. Ale przyroda nie radzi sobie z dodatkowym dwutlenkiem węgla emitowanym przez człowieka – w przemyśle, transporcie, energetyce… Dlatego coraz więcej jest go w atmosferze — mówi się o tym, że rośnie jego koncentracja. Osiągnęła już poziomy nienotowane nigdy wcześniej w historii obecności człowieka na Ziemi. Ten wysoki poziom gazów cieplarnianych w atmosferze prowadzi do ogrzewania się naszej planety. To właśnie globalna zmiana klimatu. Można sobie ją wyobrazić jako gazową kołderkę otulającą Ziemię.

Od początków ery przemysłowej temperatura na Ziemi wzrosła już średnio o ponad 1 stopień Celsjusza. Za ostatni bezpieczny poziom dla ludzkości i ekosystemów uznaje się ocieplenie o 1,5 stopnia Celsjusza. Jeśli temperatura wzrośnie powyżej 2 stopni Celsjusza, zmiany będą katastrofalne i nieodwracalne. Dlatego tyle mówi się o kryzysie klimatycznym. Zostało nam niewiele czasu – ale możemy działać razem dla planety: tu i teraz.