Wpływ społeczny

Biznes jest istotnym elementem nie tylko życia gospodarczego, ale też społecznego, a każda firma wywiera istotny wpływ na otaczającą ją rzeczywistość. Ważne, abyśmy jak najlepiej rozumieli ten wpływ, bo dzięki temu możemy świadomie maksymalizować pozytywne oddziaływanie na otoczenie, a także minimalizować negatywne skutki naszych działań.

Gospodarka Orange Polska to jedna z największych polskich firm.

Od lat daje zatrudnienie dziesiątkom tysięcy pracowników, których zarobki zasilają polską gospodarkę, sprzedaje i kupuje usługi oraz towary warte miliardy złotych, płaci miliardowe podatki. Dostarczane przez nią nowoczesne technologie komunikacyjne całkowicie zmieniły i wciąż zmieniają codzienność ludzi i sposób działania firm. Dlatego wpływ Orange Polska nie kończy się na sprzedaniu usługi klientowi.

Część tych efektów odczuwamy sami, kiedy kupujemy i sprzedajemy przez internet, kontaktujemy się z bliskimi w dowolnym miejscu na świecie lub słuchamy muzyki z działającego „w chmurze” serwisu. To wygoda i nowe możliwości, które jeszcze niedawno wydawały się czystą fantastyką naukową.

Innowacje Orange Polska od lat wprowadza w Polsce nowatorskie rozwiązania telekomunikacyjne.

Oferuje coraz szybszy internet stacjonarny i mobilny, telewizję w jakości HD oraz innowacyjne usługi, takie jak Telewizja Tu i Tam, dostępna na urządzeniach mobilnych. Wdraża najnowsze technologie i standardy, zwiększające wydajność oraz jakość usług. Firma wspiera też innowacyjność całej polskiej gospodarki i społeczeństwa. Nie ogranicza się do własnych badań. Dzieli się wiedzą, tworzy środowiska oraz sieci, które łączą przedsiębiorstwa, uczelnie, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Dzięki temu swój wpływ społeczny zaznacza nie tylko poprzez bezpośrednie oddziaływanie innowacji na życie ludzi czy społeczności, ale także poprzez transfer wiedzy do podmiotów, z którymi współpracuje. Pozwala im to wprowadzać na rynek własne innowacyjne projekty i rozwiązania.

Społeczności Żyjemy w czasach cyfrowej rewolucji, która odciska piętno na naszej rzeczywistości.

Dostępność nowych technologii komunikacyjnych decyduje o tym, czy będziemy chcieli i mogli gdzieś zamieszkać, czy nasza firma będzie mogła konkurować z innymi, jaki będziemy mieli dostęp do kultury, edukacji i rozrywki, jak łatwo będzie nam ze sobą współpracować, a co za tym idzie, o naszych szansach na dobre życie. "Nasze" oznacza w tym wypadku nie tylko "moje" czy "twoje", ale także "wspólne" – szanse społeczności, w której żyjemy. "Peryferyjność" nie oznacza dziś jedynie dystansu fizycznego, ale także dystans komunikacyjny. "Wykluczenie" ma wymiar nie tylko społeczny, ale także "cyfrowy". Orange Polska ma znaczący udział w tych przemianach i wpływa na losy lokalnych społeczności.

Klienci Komunikacja odgrywa znaczącą rolę w naszym życiu.

Interakcje między ludźmi i wymiana informacji to podstawa, która spaja wszelkie społeczności i umożliwia ich rozwój. Dlatego nowe technologie telekomunikacyjne tak mocno zmieniają nasze możliwości, a wraz z nimi nasze zachowania, przyzwyczajenia i wybory. Orange Polska obsługuje ponad 23 mln klientów, jest więc jednym z najważniejszych aktorów tej cyfrowej rewolucji.

Środowisko Orange Polska ma świadomość szans i zagrożeń związanych z oddziaływaniem technologii informacyjnych na środowisko.

Wdraża polityki i standardy służące monitorowaniu wpływu firmy na środowisko, realizuje programy zwiększające efektywność energetyczną usług i zmniejszające ich wpływ na emisję szkodliwych gazów, działa na rzecz efektywniejszego zagospodarowania odpadów, ograniczania wpływu na krajobraz, a także monitoruje i bada oddziaływanie usług telekomunikacyjnych na zdrowie.

Pracownicy Orange Polska jest jednym z największych pracodawców w Polsce.

Tylko niecałe 56% załogi firmy to mieszkańcy pięciu największych polskich miast – reszta pracuje w mniejszych ośrodkach. Grupa zatrudnia stałych pracowników w 160 lokalizacjach, w tym w 34 gminach wiejskich lub wiejsko-miejskich. Ma to olbrzymi wpływ na lokalny rynek pracy i lokalną gospodarkę. Zatrudnionym Orange Polska oferuje nie tylko szansę na wejście w struktury globalnej firmy telekomunikacyjnej, ale także konkurencyjne w lokalnych warunkach wynagrodzenia, szanse awansu zawodowego i wysokie standardy pracy.