Wpływ społeczny

Rozwój Internetu i nowych technologii, w ciągu ostatnich dziesięciu lat zmienił sposób poszukiwania informacji, zarządzania i dysponowania pieniędzmi, a także komunikacji ze znajomymi i rodziną. Orange Polska znacznie przyczynia się do tych zmian. Mierzymy się zarówno z szansami, jak i wyzwaniami, które niesie ze sobą cyfrowa rewolucja. Każda firma pozostawia swój własny ślad w rzeczywistości społecznej i gospodarczej i musi być za niego odpowiedzialna.

- Jean-François Fallacher, Prezes Zarządu Orange Polska.

Gospodarka Orange Polska to jedna z największych polskich firm.

Od lat daje zatrudnienie dziesiątkom tysięcy pracowników, których zarobki zasilają polską gospodarkę, sprzedaje i kupuje usługi oraz towary warte miliardy złotych, płaci miliardowe podatki. Dostarczane przez nią nowoczesne technologie komunikacyjne całkowicie zmieniły i wciąż zmieniają codzienność ludzi i sposób działania firm. Dlatego wpływ Orange Polska nie kończy się na sprzedaniu usługi klientowi. Część tych efektów odczuwamy sami, kiedy kupujemy i sprzedajemy przez internet, kontaktujemy się z bliskimi w dowolnym miejscu na świecie lub słuchamy muzyki z działającego "w chmurze" serwisu. To wygoda i nowe możliwości, które jeszcze niedawno wydawały się czystą fantastyką naukową.

Innowacje Orange Polska od lat wprowadza w Polsce nowatorskie rozwiązania telekomunikacyjne.

Oferuje coraz szybszy internet stacjonarny i mobilny, telewizję w jakości HD oraz innowacyjne usługi, takie jak Telewizja Tu i Tam, dostępna na urządzeniach mobilnych. Wdraża najnowsze technologie i standardy, zwiększające wydajność oraz jakość usług. Firma wspiera też innowacyjność całej polskiej gospodarki i społeczeństwa. Nie ogranicza się do własnych badań. Dzieli się wiedzą, tworzy środowiska oraz sieci, które łączą przedsiębiorstwa, uczelnie, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Dzięki temu swój wpływ społeczny zaznacza nie tylko poprzez bezpośrednie oddziaływanie innowacji na życie ludzi czy społeczności, ale także poprzez transfer wiedzy do podmiotów, z którymi współpracuje. Pozwala im to wprowadzać na rynek własne innowacyjne projekty i rozwiązania.

Społeczności Żyjemy w czasach cyfrowej rewolucji, która odciska piętno na naszej rzeczywistości.

Dostępność nowych technologii komunikacyjnych decyduje o tym, czy będziemy chcieli i mogli gdzieś zamieszkać, czy nasza firma będzie mogła konkurować z innymi, jaki będziemy mieli dostęp do kultury, edukacji i rozrywki, jak łatwo będzie nam ze sobą współpracować, a co za tym idzie, o naszych szansach na dobre życie. "Nasze" oznacza w tym wypadku nie tylko "moje" czy "twoje", ale także "wspólne" – szanse społeczności, w której żyjemy. "Peryferyjność" nie oznacza dziś jedynie dystansu fizycznego, ale także dystans komunikacyjny. "Wykluczenie" ma wymiar nie tylko społeczny, ale także "cyfrowy". Orange Polska ma znaczący udział w tych przemianach i wpływa na losy lokalnych społeczności.

Klienci Komunikacja odgrywa znaczącą rolę w naszym życiu.

Interakcje między ludźmi i wymiana informacji to podstawa, która spaja wszelkie społeczności i umożliwia ich rozwój. Dlatego nowe technologie telekomunikacyjne tak mocno zmieniają nasze możliwości, a wraz z nimi nasze zachowania, przyzwyczajenia i wybory. Orange Polska obsługuje ponad 20 mln klientów, jest więc jednym z najważniejszych aktorów tej cyfrowej rewolucji. Firma świadczy usługi dla 15,6 mln klientów telefonii komórkowej, 4,5 mln – telefonii stacjonarnej, 2,2 mln użytkowników internetu stacjonarnego i prawie 750 tys. abonentów telewizji. Sami klienci usług mobilnych Orange Polska spędzili od 2005 roku 422 mld minut z komórką przy uchu - to 800 tysięcy lat.

Środowisko Orange Polska ma świadomość szans i zagrożeń związanych z oddziaływaniem technologii informacyjnych na środowisko i stara się aktywnie wykorzystywać tę wiedzę dla jego ochrony.

Wdraża polityki i standardy służące monitorowaniu wpływu firmy na środowisko, realizuje programy zwiększające efektywność energetyczną usług i zmniejszające ich wpływ na emisję szkodliwych gazów, działa na rzecz efektywniejszego zagospodarowania odpadów, ograniczania wpływu na krajobraz, a także monitoruje i bada oddziaływanie usług telekomunikacyjnych na zdrowie.

Pracownicy Orange Polska jest jednym z największych pracodawców w Polsce.

Prowadzi działalność w ponad 280 lokalnych placówkach w 216 lokalizacjach. Ma to olbrzymi wpływ na lokalny rynek pracy i lokalną gospodarkę. Zatrudnionym Orange Polska oferuje nie tylko szansę na wejście w struktury globalnej firmy telekomunikacyjnej, ale także konkurencyjne w lokalnych warunkach wynagrodzenia, szanse awansu zawodowego i wysokie standardy pracy.

Obejrzyj
film