Disaster
Recovery

Usługa stoi na straży
bezpieczeństwa
i ciągłości funkcjonowania
Twojego biznesu.

Co zyskujesz?

Dzięki tej usłudze możesz zyskać:

Ciągłość biznesu
i stały dostęp do danych

Szybkie przywracanie
zasobów

Uproszczona architektura
i jeden punkt zarządzania
środowiskiem macierzowym

Jak to działa?

Najczęściej w rozwiązania klasy
Disaster Recovery inwestują średnie
i duże firmy o rozproszonych
strukturach, z wieloma oddziałami.

Dla współczesnych organizacji kluczową rolę ogrywa zapewnienie
ciągłości biznesowej. W obszarze ICT podejście to sprowadza się
do odtwarzania awaryjnego (disaster recovery) czyli polityk, procesów
i procedur w zakresie utrzymywania infrastruktury IT o znaczeniu
krytycznym dla biznesu.

Zastosowanie Disaster Recovery umożliwia skrócenie czasów RTO
(Recovery Time Objective) i RPO (Recovery Point Objective) do poziomu
bliskiemu 0, dzięki czemu Twój biznes funkcjonuje bez przerwy.

Konsulting

Skorzystaj z wiedzy ekspertów i najlepszych
praktyk biznesowych przy tworzeniu założeń
odtwarzania awaryjnego dla Twojej firmy.

Co zyskujesz?

  • Możliwości konsultacji na wszystkich etapach zamawiania usługi
    – przedsprzedaży, w trakcie oraz po zrealizowaniu wdrożenia
  • Kompleksowość wsparcia, które obejmuje wszystkie aspekty
    związane z wdrażanym rozwiązaniem tj. wsparcie techniczne,
    biznesowe oraz te, które są związane z potrzebami firmy

Jak zamówić?

Aby zamówić usługę Disastaer
Recovery wypełnij formularz

Sprawdź również

Backup

Korzystaj z profesjonalnego systemu,
który umożliwia tworzenie zapasowych
kopii danych firmowych

Sprawdź

Storage

Zapewnij swojej firmie dostęp
do nieograniczonej i bezpiecznej
przestrzeni dyskowej

Sprawdź

Wirtualizacja

Zintegruj firmowe systemy
informatyczne w jeden sprawnie
działający organizm

Sprawdź
Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?