Ubezpieczenie szpitalne

Ubezpieczenie szpitalne to oferta ubezpieczeniowa przygotowana we współpracy z PZU SA skierowana do Abonentów Orange, którzy nie ukończyli 69 roku życia.

Nazwa ubezpieczeniaSkładka miesiecznaSuma Ubezpieczenia
Ubezpieczenie szpitalne17,00 zł

pobyt w szpitalu w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków 36 000 zł

śmierć w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków 20 000 zł

Suma Ubezpiecznia wypłacana jest w formie zasiłku dziennego 200 zł za każdy dzień  pobytu w szpitalu z wyłączeniem pierwszego dnia każdego pobytu w szpitalu.

Ubezpieczeniem objęty jest pobyt ubezpieczonego w szpitalu w placówce na terytorium Polski, który:

  • jest następstwem nieszczęśliwego wypadku
  • rozpoczął się nie poźniej niż w okresie 24 miesięcy, licząc od dnia nieszczęśliwego wypadku
  • trwa nieprzerwanie dłużej niż 1 dzień
  • suma ubezpieczenia z tytułu śmierci jest wypłacana jednorazowo w wysokości 20 000 zł uposażonemu lub osobom wskazanym w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem Infolinii 501 030 030 (opłata według Twojego planu taryfowego).

Szkodę możesz zgłosić:

  • na infolinii PZU: 801 102 102
  • poprzez stronę PZU
  • wysyłając e-mail na adres: kontakt@pzu.pl

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?