Bezpieczny Rachunek dla Klientów Orange

Orange oferuje swoim klientom możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego w PZU SA Bezpieczny Rachunek:

  • Bezpieczny rachunek 50
  • Bezpieczny rachunek 150
    to ubezpieczenia grupowe zawarte z PZU SA przeznaczone dla Abonentów Orange Polska

Do ubezpieczenia Bezpieczny Rachunek 50 i Bezpieczny Rachunek 150 może przystąpić Abonent pełnoletni, który nie ukończył 59 roku życia.

Bezpieczny Rachunek, w zależności od wariantu, to ubezpieczenie na wypadek:

  • utraty pracy,
  • śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • śmierci w wypadku komunikacyjnym,
  • śmierci w wypadku lotniczym.

Warunki i kryteria przystąpienia oraz zgłaszania roszczeń w przypadku Bezpiecznego rachunku 50 i Bezpiecznego rachunku 150 opisują Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?