Bezpieczne Zdrowie

Bezpieczne Zdrowie to nowy program ubezpieczeniowy obejmujący hospitalizację, przygotowany wraz z firmą MetLife Amplico.

Usługa kierowana jest do Klientów korzystających z oferty z abonamentem w Orange w cenie 17 zł miesięcznie.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

  • hospitalizację ubezpieczonego,
  • śmierć ubezpieczonego.

W przypadku hospitalizacji za każdy udokumentowany dzień pobytu w szpitalu otrzymujesz 200 zł na dowolne, wskazane przez Ciebie konto (dotyczy tylko hospitalizacji z tytułu nieszczęśliwego wypadku).

Aktywacja ubezpieczenia nastąpi po bezpośrednim kontakcie z konsultantem.

Szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem 22 558 00 44 (opłata według Twojego planu taryfowego).

Pragniemy poinformować, iż MetLife TUnŻiR S.A. w trosce o interesy swoich Klientów nie stosuje postanowienia  § 11 ust. 3 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Grupowego - "Bezpieczne Zdrowie" (dalej jako "OWU") z 6 marca 2009 roku w części dotyczącej uznana za doręczoną korespondencji przesyłanej na ostatni wskazany przez Ubezpieczonego adres