Bezpieczny Rachunek

o usłudze

Teraz w usłudze Bezpieczny Rachunek otrzymasz ubezpieczenie Twojego rachunku telefonicznego.

Bezpieczny Rachunek to program ubezpieczeniowy przygotowany specjalnie dla Ciebie z firmą MetLife Amplico oraz MetLife Insurance Limited.

Usługa kierowana jest do Klientów korzystających z oferty z abonamentem w Orange. Bezpieczny Rachunek można aktywować tylko po uprzednim kontakcie ze strony konsultanta.

Ubezpieczenie rachunku telefonicznego chroni zdolność opłacenia rachunku telekomunikacyjnego w przypadku:

  • utraty pracy
  • czasowej całkowitej i trwałej całkowitej niezdolności do pracy
  • śmierci

Przy utracie pracy i czasowej niezdolności do pracy otrzymujesz co miesiąc kwotę z tytułu ubezpieczenia w wysokości 50 zł, natomiast w przypadku trwałej niezdolności do pracy jest jednorazowo przekazywana na konto abonenckie kwota 300 zł. Suma jest naliczana na poczet przyszłych należności, więc nie jesteś zwolniony z opłacenia w terminie faktury.
W sytuacji śmierci ubezpieczyciel przekazuje jednorazowo kwotę 100 zł.

Dodatkowo Bezpieczny Rachunek Gold, Bezpieczny Rachunek Premium oferują ubezpieczenie na życie.

W przypadku śmierci w wypadku komunikacyjnym Uposażonemu wypłacane są następujące sumy:

  • 200 000 zł - Bezpieczny Rachunek Gold
  • 300 000 zł - Bezpieczny Rachunek Premium

W przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku Uposażonemu wypłacane są następujące kwoty:

  • 100 000 zł - Bezpieczny Rachunek Gold
  • 150 000 zł - Bezpieczny Rachunek Premium

Ochrona ubezpieczeniowa od Następstw Nieszczęśliwego Wypadku dotyczy całego świata. Ubezpieczenie w zakresie utraty życia wskutek wypadku komunikacyjnego obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 24 godziny na dobę. Suma jest wypłacana bezpośrednio na konto osoby Uposażonej po uprzednim kontakcie z firmą MetLife Polska.

Pragniemy poinformować, iż Amplico Life S.A. w trosce o interesy swoich Klientów nie stosuje postanowienia  § 10 ust. 3 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Grupowego - "Bezpieczny Rachunek" (dalej jako "OWU") z 9 sierpnia 2007 roku w części dotyczącej uznana za doręczoną korespondencji przesyłanej na ostatni wskazany przez Ubezpieczonego adres.
 

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?