Życie pod kontrolą

Ubezpieczenie na wypadek śmierci, przeznaczone dla wybranych Klientów Orange.

Dbanie o siebie to nie tylko działanie tu i teraz, ale również dbanie o bezpieczną przyszłość oraz bycie przygotowanym na wszelkie okoliczności, także te niespodziewane. Dlatego cieszymy się, że cenimy tę samą cechę – przezorność. ŻYCIE POD KONTROLĄ to maksymalnie pięcioletnie (w czasie obowiązywania umowy z Orange) ubezpieczenie na wypadek śmierci, przeznaczone dla wybranych Klientów Orange.

Za mniej niż 2 zł dziennie w razie Twojej śmierci po okresie karencji określonym w OWU zapewniasz najbliższym wypłatę 15 000 zł lub 10 000 zł (w zależności od wieku Klienta). Pieniądze mogą zostać wykorzystane na pokrycie najpotrzebniejszych wydatków w trudnym dla Twojej rodziny momencie – spłatę długów, organizację pogrzebu czy inne opłaty, jak również na dowolnie wybrany cel.

Dla Klientów, którzy nie ukończyli 61 lat pełna ochrona zaczyna się po 6 miesiącach od zawarcia umowy. W przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w okresie pierwszych 6 miesięcy zostanie wypłacona kwota 15 000 zł, a 1 000 zł jeśli śmierć nastąpi wskutek innych przyczyn. W przypadku śmierci po tym okresie, ale w czasie trwania umowy, świadczenie wyniesie 15 000 zł.

Dla klientów w wieku 61 – 70 lat pełna ochrona zaczyna się po 12 miesiącach od zawarcia umowy. W przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku przez pierwsze 12 miesięcy trwania ubezpieczenia zostanie wypłacona kwota 10 000 zł, a 1 000 zł jeśli śmierć nastąpi wskutek innych przyczyn. W przypadku śmierci po tym okresie, ale w czasie trwania umowy, świadczenie wyniesie 10 000 zł.

Ochrony ubezpieczeniowej udziela Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Szczegółowe warunki udzielania ochrony w ramach Umowy ubezpieczenia ŻYCIE POD KONTROLĄ, w tym zasady wypłaty świadczeń oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych poniżej, w zakładce „dokumenty”.

  • wysokie świadczenia ubezpieczeniowe przy niskiej składce za ubezpieczenie
  • brak zbędnych formalności
  • umowę zawartą bez konieczności jakichkolwiek badań medycznych w momencie zawarcia Umowy
  • składkę doliczaną do rachunku telefonicznego
  • ochronę przez całą dobę, na całym świecie, gwarantowaną przez towarzystwo ubezpieczeniowe z ponad 165-letnią tradycją działania
Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?