Twoje Życie i Zdrowie

Ubezpieczenie „Twoje Życie i Zdrowie” dla Abonentów Sieci Stacjonarnej Orange zapewnia wypłatę świadczeń na wypadek śmierci Ubezpieczonego lub jego Małżonka albo Partnera oraz dodatkowych ryzyk.  

Do ubezpieczenia może przystąpić Abonent pełnoletni, który nie ukończył 70 roku życia.

Do Ubezpieczenia można przystąpić w dwóch wariantach:

  • wariant I opłata miesięczna 19 zł
  • wariant II opłata miesięczna 25 zł

Suma ubezpieczenia

  Dla klientów zawierających umowę ubezpieczenia do 30.09.2016 Dla klientów zawierających umowę ubezpieczenia od 01.10.2016
RYZYKO Wariant I Wariant II Wariant I Wariant II
Śmierć Ubezpieczonego 1 000,00 zł 1 000,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

Śmierć Ubezpieczonego w skutek Nieszczęśliwego Wypadku

59 000,00 zł

(60 000,00 zł)*

99 000,00 zł

(100 000,00 zł)*

73 000,00 zł

(75 000,00 zł)*

113 000,00 zł

(115 000,00 zł)*

Śmierć Ubezpieczonego w skutek Nieszczęśliwego Wypadku komunikacyjnego

50 000,00 zł

(110 000 zł)*

130 000,00 zł

(230 000 zł)*

50 000,00 zł

(125 000 zł)*

130 000,00 zł

(245 000 zł)*

Śmierć Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego - 1 000,00 zł -

1 000,00 zł

Śmierć Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego w skutek Nieszczęśliwego Wypadku -

9 000,00 zł

(10 000 zł)*

-

9 000,00 zł

(10 000 zł)*

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w skutek Nieszczęśliwego Wypadku 100,00 zł 110,00 zł 100,00 zł 110,00 zł
Trwałe Inwalidztwo Ubezpieczonego w skutek Nieszczęśliwego Wypadku 10 000,00 zł 20 000,00 zł 10 000,00 zł 20 000,00 zł
Całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji 20 000,00 zł 20 000,00 zł - -

*wysokość świadczenia po kumulacji

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?