Informacja, zarówno ta, która jest własnością Orange, jak i informacja, którą klienci powierzają nam w ramach współpracy, chronimy skutecznie dzięki efektywnie wdrożonemu i utrzymywanemu systemowi zarządzania bezpieczeństwem informacji. Systemowe zarządzanie umożliwia nam adekwatny do zagrożeń, wymagań biznesowych i prawnych, poziom ochrony wszystkich informacji. Dobór stosowanych zabezpieczeń na podstawie wyników analizy ryzyka zapewnia ich odpowiednią efektywność.

Obecnie systemem bezpieczeństwa informacji obejmuje całą naszą organizację a jego funkcjonowanie oparliśmy na normie bezpieczeństwa informacji ISO/IEC 27001:2014. Nasz pierwszy certyfikat otrzymaliśmy dla usług mobilnych wiele lat temu, w 2006 roku, jeszcze w PTK Centertel. Aktualnie TUV Nord Polska, jako podmiot niezależny potwierdził, że efektywnie utrzymujemy system zarządzania bezpieczeństwem informacji a zakres certyfikatu obejmuje „świadczenie usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, hostingu, kolokacji, cloud camputingu, cyberbezpieczeństwa, procesu przetwarzania danych osobowych w chmurach obliczeniowych”.

certyfikat ISO 27001

Jako operator telekomunikacyjny zdajemy sobie sprawę, iż bezpieczeństwo informacji jest istotnym elementem: wiarygodności, zaufania klientów, przewagi konkurencyjnej i obligatoryjnym wymogiem prawa.

Dlatego też szczególną wagę przykładamy do:

  • zarządzania i nadzorowania bezpieczeństwa informacji, podziału ról i odpowiedzialności,
  • systematycznego przeprowadzania analizy ryzyka utraty bezpieczeństwa informacji i monitorowania wdrożenia działań korygujących,
  • analizy zagrożeń i oceny potencjalnych skutków, by na tej podstawie podejmować odpowiednie działania,
  • przeprowadzania planowych audytów bezpieczeństwa informacji,
  • szkoleń i podnoszenia świadomość w zakresie ochrony informacji.
certyfikat ISO 27001