W Orange pracujemy zgodnie z normą zarządzania jakością ISO 9001. Nasz pierwszy certyfikat jakości otrzymaliśmy w 1999 roku od British Standards Institution. Obejmował on całą działalność Orange na rynku mobilnym. Obecnie systemem zarządzania jakością objęta jest cała firma Orange Polska. Certyfikacją ISO 9001, poza działalnością na rynku mobile, objęliśmy również dostarczanie i utrzymanie usług transmisji danych oraz zintegrowanych rozwiązań ICT, kontrolę jakości fakturowania oraz usługi Centrum Operacji Księgowych.

certyfikat ISO 9001

Stosujemy sprawdzone na świecie zasady i standardy zarządzania, a przede wszystkim stawiamy w polu naszego widzenia klienta i jego oczekiwania. Nasz system zarządzania gwarantuje klientom jeszcze lepszą jakość naszych usług:

  • planujemy działania z uwzględnieniem potrzeb klienta
  • uwzględniamy ryzyka, które mogą zagrozić zadowoleniu klientów
  • zgodnie z najlepszymi zasadami sprawdzamy jakość produktów przed ich wypuszczeniem na rynek
  • dostarczamy usługi klientom po uzgodnieniu z nimi warunków
  • informujemy klientów o wszystkich zmianach, które ich dotyczą
  • dbamy o własność klientów, którą nam powierzają w ramach współpracy
  • stale mierzymy jakość usług i naszej pracy i mamy obowiązek doskonalenia się
certyfikat ISO 14001

Pobierz certyfikat ISO 9001:


w wersji polskiej