Orange Polska uzyskał certyfikat zgodności z normą ISO/IEC 27018:2014 – Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors w zakresie “usług przetwarzania danych osobowych w chmurach obliczeniowych: UCaaS (Unified Communication as a Service), ICS (Integrated Computing Standard), ICM (Integrated Computing Managed), smart CCaaS (smart Contact Center as a Service)”.

Uzyskany certyfikat potwierdza skuteczności stosowanych procedur bezpieczeństwa przy przetwarzania danych osobowych jak i efektywne utrzymywanie certyfikowanego systemem zarządzania bezpieczeństwa informacji (ISO/IEC 27001:2014). TUV Nord Polska potwierdził, jako podmiot niezależny, że nasze ww. usługi zgodne są z przewidzianymi w tej normie praktykami ochrony danych osobowych w chmurze obliczeniowej.

certyfikat ISO 27001

Wdrożenie i utrzymywanie wymogów ISO/IEC 27018 daje naszym klientom m.in. pewność, że:

  • zachowają kontrolę nad swoimi danymi, będą mieć informację o ich położeniu geograficznym, a przestrzeganie przez nas wymagań normy to gwarancja, że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie zgodnie z wymaganiami klienta, zapisanymi w umowie,
  • będą wiedzieć, co się dzieje z ich danymi. Przestrzeganie normy zapewnia przejrzystość zasad zwrotu, przesyłania i usuwania danych osobowych przechowywanych w centrach danych.
  • dane klienta zostaną wykorzystane tylko w takim celu, w jakim zostały nam powierzone,
  • zapewniamy skuteczną ochronę danych. Standard narzuca na nas ograniczenia dotyczące postępowania z danymi - przesyłania, przechowywania na nośnikach pamięci. Istnieją także odpowiednie procesy odzyskiwania i przywracania danych.
certyfikat ISO 27001

Pobierz certyfikat ISO 27018:


w wersji polsko-angielskiej