Orange Polska uzyskał certyfikat zgodności z normą ISO/IEC 27018 – Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors w zakresie “świadczenie usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, hostingu, kolokacji, cloud computingu, cyberbezpieczeństwa, procesu przetwarzania danych osobowych w chmurach obliczeniowych włączając wymagania normy ISO/IEC 27018:2019 dotyczące usługi przetwarzania danych osobowych w chmurach obliczeniowych: ICS (Integrated Computing Standard), ICM (Integrated Computing Managed), smart CCaaS (smart Contact Center as a Service) zgodnie z  dokumentem Deklaracji Stosowania wersja VI.1 z dnia 07 października 2020”. Pierwszy certyfikat uzyskaliśmy w 2017 roku.

Uzyskany certyfikat potwierdza skuteczności stosowanych procedur bezpieczeństwa przy przetwarzania danych osobowych jak i efektywne utrzymywanie certyfikowanego systemem zarządzania bezpieczeństwa informacji (ISO/IEC 27001). Alcumus ISOQAR potwierdził, jako podmiot niezależny, że nasze ww. usługi zgodne są z przewidzianymi w tej normie praktykami ochrony danych osobowych w chmurze obliczeniowej.

certyfikat ISO 27001

Numer certyfikatu 19110-ISN-001PL
ISO 27001, ISO 27018

Wdrożenie i utrzymywanie wymogów ISO/IEC 27018 daje naszym klientom m.in. pewność, że:

  • zachowają kontrolę nad swoimi danymi, będą mieć informację o ich położeniu geograficznym, a przestrzeganie przez nas wymagań normy to gwarancja, że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie zgodnie z wymaganiami klienta, zapisanymi w umowie,
  • będą wiedzieć, co się dzieje z ich danymi. Przestrzeganie normy zapewnia przejrzystość zasad zwrotu, przesyłania i usuwania danych osobowych przechowywanych w centrach danych.
  • dane klienta zostaną wykorzystane tylko w takim celu, w jakim zostały nam powierzone,
  • zapewniamy skuteczną ochronę danych. Standard narzuca na nas ograniczenia dotyczące postępowania z danymi - przesyłania, przechowywania na nośnikach pamięci. Istnieją także odpowiednie procesy odzyskiwania i przywracania danych.

Pobierz certyfikat ISO 27018:


w wersji polskiej
w wersji angielskiej