Projekt "Szerokopasmowe pomorskie - budowa sieci szkieletowo - dystrybucyjnej na terenie województwa pomorskiego" realizowany przez Orange Polska obejmie zasięgiem prawie całe województwo pomorskie.


Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo podsumowującego projekt (preferowana przeglądarka to Firefox 27.0 lub Google Chrome)


Zarząd Województwa Pomorskiego po przeprowadzeniu konkursu w dniu 4 sierpnia 2011 r. wybrał projekt Orange Polska jako jeden z dwóch, które otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Łączna wartość projektu wyniosła 137 mln zł, z czego dotacja unijna to 36 mln zł, reszta ok. 101 mln. zł to środki własne Orange Polska.

W ramach projektu wybudowaliśmy sieć światłowodową o łącznej długości 1836 km, która umożliwi uzyskanie szerokopasmowego dostępu do Internetu przez mieszkańców 253 miejscowości. Są to miejscowości z obszarów wskazanych przez Urząd Marszałkowski, w których brak jest sieci niezbędnej do świadczenia nowoczesnych usług internetowych.

Budowana sieci światłowodowej z wykorzystaniem najnowszych technologii, umożliwi stworzenie platformy pod rozwój przyszłych ultranowoczesnych sieci, w tym np. FTTH (fiber to the home - światłowód do domu), w których światłowód doprowadzony do domu użytkownika oferuje prędkości nawet powyżej 1 Gb/s. Do tego potrzebne będzie dodatkowo wybudowanie odcinków tzw. „ostatniej mili”, czyli sieci dostępowej doprowadzonej bezpośrednio do domów mieszkańców. Dzięki zapewnieniu otwartości i neutralności technologicznej infrastruktury wybudowanej w ramach projektu Szerokopasmowe pomorskie, każdy operator (również Orange Polska) będzie mógł przyłączyć do niej własną sieć dostępową i świadczyć usługi Internetu szerokopasmowego mieszkańcom województwa pomorskiego.

W celu określenia priorytetowych obszarów rozwoju sieci dostępowych, konieczne będzie oszacowanie przez operatorów zainteresowania korzystaniem z usług szerokopasmowych.

sieci szerokopasmowe - zgłoś swój akces

Jeżeli jesteś mieszkańcem województwa pomorskiego i jesteś zainteresowany usługami szerokopasmowymi, wyślij maila na adres:

Szerokopasmowe.Pomorskie@orange.com

 

W treści maila podaj swoje imię, nazwisko, adres oraz nazwę powiatu, gminy i miejscowości, w której mieszkasz. Wszystkie zgłoszenia są zbierane i przekazywane naszym regionalnym jednostkom odpowiedzialnym za budowę sieci szerokopasmowego dostępu do internetu.

Informacja dla Operatorów

Wszelkie informacje dla operatorów telekomunikacyjnych, związane z procesem informowania
o planowanych i zrealizowanych inwestycjach można znaleźć na stronie www.hurt-orange.pl

Zapytania należy kierować na skrzynkę Operatorzy telekomunikacyjni – sprzedaz.OPERATORZY@orange.com

 

Logo