W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przeprowadzonego w ramach Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 jako Orange Polska podpisaliśmy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dziewięć umów dotyczących dofinansowania projektów budowy sieci dostępowej ze środków unijnych. Wartość dofinansowania UE dla naszych nowych przedsięwzięć w Polsce Wschodniej to 9,4 mln zł.
Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i są przeznaczone na rozwój najsłabiej rozwiniętych regionów Polski - Warmii i Mazur, Podkarpacia i Lubelszczyzny. Wkład własny Orange Polska w te inwestycje wyniesie w sumie 12,1 mln zł.

Realizacja projektów umożliwi nam świadczenie usług nowej generacji w ośmiu miastach na terenie Polski Wschodniej (Biała-Podlaska, Biłgoraj, Działdowo, Hrubieszów, Lubartów, Łuków, Parczew, Ryki) oraz tradycyjnych usług szerokopasmowych na terenie gminy Lutowiska w miejscowościach - Chmiel, Dwernik, Nasiczne, Zatwarnica.

Inwestycja zostanie zakończona w czwartym kwartale roku 2015.

Nowe projekty stanowią dla nas szczególne wyzwanie z uwagi na konieczność zarówno budowy sieci, jak i sprzedaży określonej liczby usług szerokopasmowych. Realizacja tych projektów będzie dla nas istotna także w kontekście możliwości efektywnego wykorzystania przez OPL funduszy z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Umowy zostały podpisane przez Pełnomocnika Zarządu ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowych - Tomasza Kowala. Wnioski przeszły etap oceny formalnej, który prowadzony był przez PARP w oparciu o kryteria, zatwierdzone uchwałą nr 25/2013 Komitetu Monitorującego PO RPW z dnia 22 marca 2013 r., ocenę merytoryczną a następnie weryfikację UKE.

Więcej informacji o programie na stronie www.polskawschodnia.gov.pl

Zapraszamy do obejrzenia poniżej galerii zdjęć